/

Back to home page

European Parliament Economy

Problemen bij de invoering van de euro

   Mon 25/09/2000

D66 heeft verontrust kennis genomen van de waarschuwing van Europa's grootste detailhandelsconcerns, in een open brief aan de Europese ministers van Financiën, dat het geldverkeer zal vastlopen bij de introductie van de euro begin 2002. Deze waarschuwing baseert de detailhandel op onderzoek van Insead en de WHU Koblenz. Om problemen op de invoeringsdatum te vermijden wil het bedrijfsleven dat consumenten al vóór 1 januari 2002 eurogeld kunnen wisselen. Nederlandse consumenten krijgen eind 2001 de beschikking over een zgn. "Zalm-kit", waarin een exemplaar van alle euromunten is opgenomen.

Deelt de Raad onze mening, dat een chaotische introductie van de euro de publieke steun voor de Europese munt ernstig zou kunnen schaden?

Wat is de reden dat consumenten vóór de introductie van de euro nog geen eurobiljetten kunnen verkrijgen?

Deelt de Raad onze mening, dat het verstrekken van een symbolische hoeveelheid muntgeld voor promotiedoeleinden, zoals de Nederlandse "Zalm-kit", geen oplossing is voor het gevaar van het vastlopen van het geldverkeer op 1 januari 2002?

Deelt de Raad onze mening dat particulieren vóór 1 januari 2002 niet alleen over munten, maar ook over biljetten zouden moeten beschikken, teneinde de introductie voorspoedig te laten verlopen?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2000-2987+0+DOC+XML+V0//NL