/

Back to home page

Europe D66 European Parliament

Prodi moet kritiek op gebrek aan openheid serieus nemen

   Mon 13/03/2000

Het inhoudelijk debat over openheid in de Europese Unie moet dringend worden gevoerd, vindt D66.

Commissievoorzitter Prodi gaat te ver wanneer hij de onafhankelijke Europese ombudsman kapittelt. "De Commissie kapittelt de ombudsman omdat die teveel openheid betracht. Dit is in alle opzichten de wereld op z'n kop", aldus Lousewies van der Laan. "Wellicht moet de Commissievoorzitter het verdrag nog eens nalezen".

Europees Ombudsman Jacob Söderman luidde in een artikel in Wall Street Journal de noodklok over de nieuwe richtlijnen met betrekking tot toegang tot Europese documenten. Eerder had ook D66 vanuit het Europees Parlement zich uiterst kritisch uitgelaten over de plannen van de commissie. In een brief aan het Europees Parlement bekritiseert Prodi de handelswijze van Söderman, maar zonder inhoudelijk in te gaan op de zware kritiek van Söderman. D66 betreurt dat de Commissie kennelijk meer belangstelling heeft voor de procedure dan de inhoud.

Van der Laan: "De nieuwe regels voor toegang tot documenten zullen leiden tot minder in plaats van meer openheid. Dat is in alle opzichten onacceptabel. Het is volkomen terecht dat Söderman, als waakhond van de belangen van de burgers, hierop wijst. Prodi overspeelt zijn hand door niet zozeer de boodschap, maar de boodschapper aan te vallen. De onafhankelijkheid van de ombudsman is in het verdrag gegarandeerd. Het geeft daarom geen pas als de voorzitter van de Commissie probeert deze rol te beperken."

Op haar website www.vanderlaan.net, zet Van der Laan haar bezwaren tegen de nieuwe commissievoorstellen uiteen. Vorige maand schreef de D66 fractie al een brief aan Prodi met de bezwaren op zijn voorstel. Vandaag hebben Thom de Graaf en Lousewies van der Laan minister van Aartsen gevraagd om een gedetailleerde reactie van de Nederlandse regering op het commissievoorstel. Deze week heeft Lousewies van der Laan een onderhoud met Söderman om de te volgen koers met betrekking tot openheid te bespreken. Van der Laan: "Ik wil niet leven in een Europa dat gesloten is en dat zich bewust van zijn burgers afkeert. Het is essentieel dat er nu een kritisch debat komt over openheid in de Unie. Dit is van groot belang voor de toekomst van Europa en voor D66 staat vast dat wat nu wordt voorgesteld, onacceptabel is".