/

Back to home page

Europe Law and Liberties D66 European Parliament

Progressief drugsrapport Van der Laan aangenomen

   Tue 10/12/2002

Het drugsrapport dat door Lousewies van der Laan is opgesteld als advies aan de Volksgezondheidscommissie van het Europees Parlement is met een nipte meerderheid -20 voor en 17 tegen- aangenomen. "De aanname van dit rapport is een stap in de goede richting. Het Europees Parlement negeert de drugsproblematiek niet langer en doet een stap in de richting van het beleid waar we in Nederland al twintig jaar hard voor werken." Aldus Van der Laan.

In voorgaande drugsdebatten in het Europees Parlement stond steeds het gevecht tussen voorstanders van het Zweedse model -harde repressie- en het Nederlandse progressieve beleid centraal. In voorgaande debatten koos het EP onder druk van met name de Christen-Democraten steeds voor het Zweedse model.De Commissie heeft nu een voorstel gedaan dat duidelijk kiest voor een drugsbeleid van preventie en hulpverlening, in tegenstelling tot de repressieve instelling die vele lidstaten voorstaan. Het commissievoorstel ligt nu bij het Europees Parlement. De hoofdverantwoordelijke commissie is de Volksgezondheid-commissie (ENVI). Namens de LIBE (commissie Justitie en Binnenlandse Zaken) heeft Van der Laan een advies geschreven over dit commissievoorstel. Om een goed advies te kunnen schrijven heeft Van der Laan eerder experts en collega's uitgenodigd om over het voorstel te discussiëren. Bij dat rondetafelgesprek waren onder andere de heer Halldorsson (Europese Commissie), de heer Boekhout van Solinge (Centrum voor Drugsonderzoek) en mevrouw Oguz van het Ministerie van Sociale Zaken van Zweden aanwezig.