/

Back to home page

European Parliament

Renovering af Berlaymont-Bygningen

   Fri 01/06/2001

Det fremgår af den belgiske presse i den seneste tid (f.eks. de Standard af 23.-24. april), at den belgiske minister, Daems, har givet firmaet Tractebel til opgave (for 1 mia. BEF) at hjælpe virksomheden Berlaymont 2000 for dermed at få renoveringen af Berlaymont-Bygningen tilbage på rette vej. Udtalelser i belgisk presse og i det belgiske Senat lader formode, at disse meromkostninger navnlig skyldes mismanagement fra Berlaymont 2000's side.

Skal dette beløb lægges oven i omkostningerne, og skal det betales af Kommissionen?
 
Med andre ord: Må de europæiske skatteydere betale ekstra på grund af faglige mangler i virksomheden Berlaymont 2000?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2001-1575+0+DOC+XML+V0//DA
Application: old-lousewiesNL [Reload, Run Tests]
Framework: Wheels 1.1.8
CFML Engine: Adobe ColdFusion 9,0,2,282541
Default Data Source: dev-lousewiesNL
Active Environment: Development [Design, Testing, Maintenance, Production]
URL Rewriting: On
URL Obfuscation: Off
Plugins: None
Route: newsPost
Controller: Articles
Action: displayArticle
Key(s): renovering_af_berlaymont-bygningen
Additional Params: page = 1
tagname = european_parliament
Caching Stats: misses: 0, culls: 0, hits: 4
Execution Time: 281ms (action ~281ms, view ~31ms)