/

Back to home page

European Parliament

Udnævnelse af Ricardo Levi til direktør for Forward Studies Unit i Kommissionen

   Thu 11/05/2000

Kommissionens formand Prodi, meddelte den 3. maj, at Ricardo Levi ville blive udnævnt til direktør for Forward Studies Unit.

1. Hvilken procedure var der blevet fulgt ved denne udnævnelse? Blev stillingen slået op? Var der andre ansøgere? Var der ingen kvalificerede interne ansøgere, der havde de fornødne kvalifikationer til den pågældende stilling?
 
2. Er der tale om en midlertidig udnævnelse i forbindelse med Prodis mandatperiode eller en permanent udnævnelse?
 
3. Hvis den almindelige procedure ikke blev anvendt og udnævnelsen er permanent, mener Kommissionen så ikke, at dette eksempel på "indslusning" strider mod de erklærede ønsker om reform, åbenhed og forfremmelse efter fortjeneste?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2000-1557+0+DOC+XML+V0//DA