/

Back to home page

Europe CDA D66 European Parliament

Veel onzin rond Europees euthenasie debat

   Tue 13/02/2001

In de Volkskrant van 13 februari stond een storende fout met betrekking tot het euthanasie-debat in het Europees Parlement. In een ingezonden brief legt Lousewies van der Laan de juridische implicaties van een resolutie van het Europees Parlement uit.

In de Volkskrant van 13 februari stond een storende fout met betrekking tot het euthanasie-debat in het Europees Parlement. Het CDA heeft geprobeert het Europees Parlement ertoe te bewegen om de Nederlandse euthanasie-wetgeving te veroordelen. Zij stelden dat de Nederlandse euthanasiewetgeving in strijd is met Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. De Volkskrant schreef hierover dat ´een uitspraak van het Europees Parlement burgers de kans kan bieden de wet aan te vechten voor het Europees Hof´. Dit is onjuist.

Het Verdrag waaraan het CDA refereert is opgesteld door de Raad van Europa en niet door het Europees Parlement. Een uitspraak van het Europees Parlement kan dus geen enkele extra basis bieden voor een rechtzaak bij het Europees Hof. Ook is het Europees Parlement verder niet bevoegd om een uitspraak te doen over Nederlandse strafwetgeving. De discussie die het CDA wilde ontketenen over de Nederlandse euthanasiewetgeving had, met andere woorden, een hoog symboolgehalte. De stemmingmakerij, het verdraaien van feiten en vergelijkingen met Nazi-Duitsland verraden bovendien een groot gebrek aan respect voor de ingewikkelde vraagstukken die aan de wet ten grondslag liggen.

De afgelopen twintig jaar is er in Nederland een zorgvuldige discussie geweest over de euthanasiewetgeving. Ik zou het toejuichen als eenzelfde discussie in de rest van Europa zou plaatsvinden. Het is spijtig dat het CDA deze discussie op zo´n onwaardige manier is begonnen. Het is dan ook volkomen terecht dat het Europees Parlement heeft geweigerd de resolutie op de agenda te zetten.

Lousewies van der Laan Fractievoorzitter D66 in het Europees Parlement