/

Back to home page

Europe D66 European Parliament

Verbeterd Turkije welkom in Europa

   Mon 20/12/2004

Wat D66 betreft is Turkije van harte welkom in de Europese Unie. Wel zal het land aan dezelfde eisen moeten voldoen als elk ander land dat tot de EU wil toetreden. ‘Er is nog een lange weg te gaan, maar ik zie een toekomst voor Turkije binnen de EU,’ zegt D66-kamerlid Lousewies van der Laan. Ook D66-europarlementariër Sophie in ’t Veld is blij met de opening van onderhandelingen. Zij vindt wel dat Europa nu een stevig debat moet voeren over de geografische grenzen van de EU en over de Europese identiteit. D66 wil Turkije bij Europa betrekken, maar de partij staat traditioneel ook voor een strenge handhaving van de vastgestelde toetredingscriteria. Van der Laan: ‘Turkije hoort dan ook geen speciale behandeling te krijgen: niet in het nadeel van de Turken, maar ook niet in het voordeel. Wij zijn daarom gelukkig met de passage in de overeenkomst, die stelt dat de onderhandelingen niet automatisch tot toetreding leiden’. Principiële bezwaren tegen een eventuele toetreding van Turkije wuift Van der Laan weg. ‘Europa is wat ons betreft een gemeenschap van waarden: respect voor de mensenrechten, persoonlijke vrijheid, een functionerende markteconomie, een rechtstaat en de scheiding tussen kerk en staat. Als Turkije met woorden en daden laat blijken die uitgangspunten met ons te delen, dan is het welkom’. In ’t Veld voegt daar aan toe: ‘Europa is bovendien geen christelijk project. De grootste groep Nederlanders zijn bijvoorbeeld niet religieus gebonden. Er wonen en werken al miljoenen moslims in de EU. Het geloof is niet iets dat ons scheidt of bindt. Turkije is ook geen islamitisch land, in tegenstelling tot wat wel wordt beweerd. Het is een land met een lange seculiere traditie en een sterk doorgevoerde scheiding tussen kerk en staat’. Hoewel Turkije voor een belangrijk deel op het Europese continent ligt, ligt het grootste gedeelte in Azië. ‘Dat is voor D66 op zichzelf geen reden om Turkije er buiten te houden,’ zegt In ’t Veld. ‘Maar het is wel een legitieme discussie: waar liggen de grenzen van Europa eigenlijk? Nu de EU met Turkije onderhandelt, is het harder nodig dan ooit dat we over die vraag debatteren en tot een consensus komen. Die vraag kun je trouwens niet los zien van de identiteit van Europa’. De Tweede Kamer heeft al aangekondigd volgend jaar zo'n debat over de identiteit van Europa te gaan voeren.In het debat met de Nederlandse regering complimenteerde Van der Laan de CDA-ministers Bot en Balkenende met het resultaat van de onderhandelingen. ‘Turkije is een lastig dossier en het had dan ook heel anders kunnen lopen. Het is niet eenvoudig om 25 lidstaten op één lijn te krijgen. Eén van die landen, Cyprus, wordt nota bene bezet door Turkije. De politiek en inhoudelijke oplossingen die de regering aandroeg waren slim en effectief. Natuurlijk zijn er kwade premiers en knallende deuren geweest – dat is bij elke Europese top het geval – in ieder geval bij al die tops die ik heb meegemaakt toen ik nog voor de Europese Commissie werkte. Dat soort dingen horen er nu eenmaal bij’.