/

Back to home page

Europe VVD D66 European Parliament

Wat wil Kroes met Europa?

   Tue 03/08/2004

De benoeming van Neelie Kroes als Nederlands eurocommissaris verdient geen schoonheidsprijs. Dat stelt D66-fractievoorzitter Dittrich in een reactie op de besloten procedure die tot de benoeming heeft geleid. Hoewel Kroes volgens Dittrich over voldoende kwalificaties beschikt, gaat het volgens hem bij belangrijke politieke functies ook om de ideeën van een kandidaat. ‘En eerlijk gezegd heb ik geen idee wat Kroes wil met Europa’. De Democraten willen Kroes alsnog horen over haar opvattingen in een speciale bijeenkomst van de Tweede-Kamer. ‘Het is teleurstellend dat dit kabinet niet breekt met de traditie van achterkamertjesbenoemingen,’ zegt Dittrich. D66 had voorgesteld de verschillende kandidaten vooraf te horen in de Tweede-Kamer, waarna het Parlement een aanbeveling kon doen over de meest gewenste kandidaat. ‘Democratische vernieuwing is een speerpunt van deze regering. Wat was nu een duidelijker breuk geweest met de oude politiek, dan het opengooien van deze belangrijke benoemingsprocedure?’ Volgens D66 Europa-woordvoerder Lousewies van der Laan werd het hoog tijd dat Nederland voor het eerst een vrouw afvaardigt als eurocommissaris. ‘Neelie Kroes heeft haar sporen wel verdiend als het gaat om het opkomen voor vrouwenrechten. Wat dat betreft zijn onze verwachtingen hoog gespannen’. Over de te verwachten portefeuille transport en energie heeft Van der Laan echter de nodige twijfels. ‘Het klinkt aardig dat de regering inzet op een zware portefeuille. Maar wat heb je aan een zware portefeuille als je niet weet wat je daar mee wilt bereiken?’. Dittrich: ‘Een politieke post moet geen doel op zichzelf zijn, maar een middel om iets te veranderen. Maar door de besloten procedure is er totaal geen discussie geweest over wat nu eigenlijk willen van deze commissaris’. Dat Nederland opnieuw een VVD’er naar Europa stuurt baart Van der Laan zorgen. ‘Ik heb geen idee hoe Kroes over Europa denkt, maar ik hoop niet dat zij besmet is met de euroscepsis die in haar partij zo breed aanwezig is. Nu is Bolkestein in Brussel ook aardig bijgetrokken, maar de post van Europees Commissaris is natuurlijk niet bedoeld als bijscholing voor eurosceptische VVD-ers’. Het Europees Parlement moet nog instemmen met de benoeming van Smit-Kroes, maar heeft slechts de mogelijkheid om de Commissie in zijn geheel goed- of af te keuren. Toch zullen de europarlementariërs de verschillende kandidaten horen voordat zij de nieuwe commissie groen licht zullen geven. In ’t Veld: ‘Voor D66 is het belangrijk dat de nieuwe commissie stevig inzet op de Lissabon-strategie voor economische groei en werkgelegenheid. Het zou goed zijn als ook de Nederlandse eurocommissaris daar een bijdrage aan kan leveren. Wat dat betreft is het wel interessant dat de premier voortdurend spreekt over een zware post. In de eerste plaats is transport en energie zeker niet de zwaarste post. Maar bovendien geldt hier: eerst zien, dan geloven’.