/

Back to home page

Europe D66 European Parliament

Zoektocht naar AIDS vaccin mag niet worden gehinderd.

   Mon 17/09/2001

In het Europees Parlement worstelt men met de vraag of men apen nog als proefdier mag gebruiken. "Ik ben tegen dierenproeven, maar in dit geval vind ik het noodzakelijk dat medisch onderzoek naar een AIDS vaccin niet mag worden lamgelegd", aldus Lousewies van der Laan (D66).

Via een amendement op de begroting heeft CDA Europarlementariër Hanja Maij Weggen getracht alle medische proeven op apen stil te leggen. "Een sympathiek voorstel", aldus Van der Laan, "maar we moeten ook bedenken wat de gevolgen van een dergelijk vergaand verbod zijn". Van der Laan: " we moeten dit onderwerp rationeel proberen te benaderen. Jammer genoeg is er geen alternatief; apen blijven voor het vinden van een AIDS vaccin nog steeds nodig."

"Zolang bij onderzoeken naar vaccins voor levensbedreigende ziekten zoals AIDS nog steeds apen nodig zijn, moet de Europese Unie proefdierencentra juist financieel blijven steunen", meent Van der Laan. "Laten we op zijn minst ervoor zorgen dat de apen behoorlijk gehuisvest kunnen worden". De D66 politica bracht samen met Europese collegas van Groenlinks en de VVD, alsmede met een vertegenwoordiger van de Dierenbescherming vandaag een bezoek aan het primatencentrum in Rijswijk om zelf poolshoogte te nemen. D66 vreest dat het inhouden van de Europese subsidie slechts tot gevolg zou hebben dat het geld wat beschikbaar is voor betere huisvesting van de apen gebruikt zal worden om het Europese gat aan te vullen. Zo worden de apen het kind van de rekening. D66 heeft zelf een motie ingediend die ervoor moet zorgen dat proeven slechts dan worden toegestaan als er echt geen alternatieven mogelijk zijn. In Nederland staat dat al in de wet, maar D66 wil onafhankelijk toezicht en controle in heel Europa. Tot slot vindt Van der Laan tevens dat de Europese Unie meer middelen beschikbaar moet stellen om alternatieve methoden van onderzoek, waarbij geen dieren nodig zijn, te kunnen onderzoeken.