/

Back to home page

GLBT Rights Dutch Politics D66

Homoparen moeten buitenlands kind kunnen adopteren

   Thu 10/03/2005

Homoparen kunnen binnenkort een buitenlands kind adopteren. Een voorstel van Lousewies van der Laan om interlandelijke adoptie door homoparen bij initiatiefwet te regelen, krijgt steun van PvdA en VVD. Dat bleek woensdag tijdens een overleg met de minister Donner over adoptie in de Tweede Kamer. De drie Paarse partijen zullen gezamenlijk een initiatiefwet indienen, die ook verbetering brengt in de rechtspositie van een kind geboren in de relatie van twee vrouwen en waarmee de maximum leeftijd voor adoptie wordt verhoogd. Homoseksuelen kunnen nu slechts via een U-bocht constructie een buitenlands kind adopteren. Eerst moet de éne partner het kind adopteren, pas jaren later mag de andere partner mee-adopteren. In de tussenliggende periode is er geen enkele juridische zekerheid voor het kind, dat zelfs ouderloos kan worden wanneer de adopterende ouder tussentijds overlijdt. Van der Laan deed haar voorstel over adoptie door homostellen al in december 2003. Een ruime Kamermeerderheid steunde toen haar motie om de Wet Opnemening Buitenlandse Kinderen ter Adoptie (WOBKA) aan te passen. Minister Donner weigerde echter tot nu toe om de motie uit te voeren. Reden voor Van der Laan om in september 2004 een initiatiefwet aan te kondigen wanneer de minister niet alsnog over de brug zou komen. Toen woensdag tijdens het overleg bleek dat zelfs het CDA is niet langer tegen adoptie door homoparen is, was minister Donner alsnog bereid de wet open te stellen, maar pas op de lange termijn. Het praktisch belang van de wetswijziging is volgens Donner gering, omdat er toch geen landen zouden zijn die aan adoptie door homoparen mee willen werken. Van der Laan wees erop dat er veel Amerikaanse staten zijn die wel degelijk aan adoptie door Nederlandse homokoppels meewerken en dat er positieve signalen uit Brazilië en Zuid Afrika komen. De Paarse partijen dienen hun wetsvoorstel daarom alsnog vóór de zomer in. De initiatiefwet regelt ook de juridische gelijkstelling van kinderen die bij een lesbisch paar opgroeien. Wanneer twee vrouwen nu – bijvoorbeeld middels kunstmatige inseminatie - een kind krijgen, moet de niet-biologische moeder het kind eerst adopteren en vervolgens een (nieuw) testament opstellen. Dat leidt tot grote juridische onzekerheid voor het kind en lange, kostbare procedures voor de ouders. Bij een heteropaar zijn deze zaken automatisch goed geregeld. Ook stellen D66, PvdA en VVD voor om de leeftijdsgrens bij adoptie te verhogen. Volgens de initiatiefnemers maakt het niet uit hoe oud ouders zijn of van welk geslacht zij zijn: het gaat om hun kwaliteiten als opvoeder.