/

Back to home page

GLBT Rights Dutch Politics

Kamer tegen einde homo-emancipatiebeleid

   Wed 28/01/2004

De Rijksoverheid moet homo-emancipatiebeleid blijven voeren. Dat stelt een meerderheid van de Tweede Kamer vandaag in een brief aan staatssecretaris Ross-Van Dorp (CDA). De brief is opgesteld door Lousewies van der Laan van D66 en mede-ondertekend door de woordvoerders van CDA, PvdA, VVD, SP, LPF en GroenLinks.'In een tijd dat homoseksuele jongeren op school met geweld worden geconfronteerd, homoseksuele docenten niet langer voor hun geaardheid uit durven te komen en islamitische homoseksuelen worden geconfronteerd met verstoting, geweld en isolement, is het volstrek onverantwoord om het homobeleid af te schaffen', aldus Van der Laan. 'Hoewel de juridische emancipatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders bijna is voltooid, lijkt de sociale acceptatie juist weer af te nemen. Dat vraagt, behalve om grote inspanningen van maatschappelijke organisaties, om een actief beleid van de overheid.'Aanleiding voor de brief zijn aanhoudende geruchten dat Ross-Van Dorp de functie van coördinerend bewindspersoon homo-emancipatiebeleid wil afschaffen en niet langer ambtenaren wil vrijmaken om het beleid te ontwikkelen en uit te voeren. COC Nederland stuurde hierover nog onlangs een noodkreet naar de Tweede Kamer. 'Als de geruchten juist zijn, is het niet alleen onverstandig wat de staatssecretaris van plan is', aldus Van der Laan, 'het is ook inefficiënt. Eén bewindspersoon en samenwerkende ambtenaren nemen bureaucratische belemmeringen weg: je voorkomt dat dingen dubbel - of helemaal niet – gebeuren'. Van der Laan stelde in 2003 al Kamervragen over de kwestie, maar kreeg tot dusver een ontwijkend antwoord.