/

Back to home page

Human Rights

Anerkendelse af ægteskab og skridt til ligebehandling

   Wed 27/06/2001

EF-domstolen har for nylig i en dom om registreret partnerskab fastslået, at ægteskab generelt defineres som en forening af to personer af forskelligt køn. Nederlandene har som bekendt for nylig givet homoseksuelle borgere mulighed for at indgå borgerligt ægteskab, men i øjeblikket er Nederlandene det eneste land i verden, der har gjort det.

Dommen om registreret partnerskab har skabt en vis forvirring om, hvordan Rådets fortolkning vil blive. Kan Rådet bekræfte, at alle dets gifte ansatte vil blive behandlet ens uanset deres seksuelle orientering eller deres partners køn? Kan Rådet desuden oplyse, hvilke skridt der bliver taget med hensyn til at sikre ligebehandling af gifte og ugifte ansatte, herunder ansatte med et registreret partnerskab, der ikke er et ægteskab?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2001-1830+0+DOC+XML+V0//DA