/

Back to home page

Human Rights

Arrestation af 52 homoseksuelle i Egypten — følger for EuroMed-associeringsaftelen

   Thu 27/09/2001

Den 11. maj 2001 stormede egyptisk politi "Queen Boat" i Kairo. 52 mænd blev arresteret, anklaget for "amoralsk adfærd" og for "at vække anstød mod religionen". I en række Kairo-aviser var der indsat fotos af de pågældende mænd med angivelse af deres navne og adresser. Amnesty International og Human Rights Watch har givet udtryk for "alvorlig bekymring" for, at de anholdte er blevet torteret, og at de ikke vil få nogen mulighed for appel.

Det er en udbredt opfattelse, at de 52 mænd er blevet arresteret udelukkende på grund af deres seksuelle orientering og for brug af deres ret til forsamlingsfrihed i henhold til en række traktater, der er ratificeret af Egypten.

 

1. Hvilke traktater, der er ratificeret af Egypten, er ifølge Kommissionen blevet krænket i forbindelse med denne retssag?

 

2. Hvilke forholdsregler har Kommissionen allerede taget, og hvilke agter den at tage i den nærmeste fremtid for at sikre de 52 mænds frigivelse?

 

3. Den 25. juni 2001 undertegnede Kommissionen EuroMed-associeringsaftelen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Arabiske Republik Egypten. På det pågældende tidspunkt var ovennævnte hændelse allerede kendt. a) Blev anholdelserne drøftet i forbindelse med forhandlingerne om aftalen? Hvad er grunden i så fald til, at traktaten blev undertegnet uden nogen garanti fra de egyptiske myndigheders side om de 52 mænds skæbne? Hvorfor blev anholdelserne i benægtende fald ikke drøftet? b) Har nogen medlemsstat oplyst, at den ikke agter at ratificere traktaten, førend alle 52 mænd er frigivet? Hvilke følger får det, hvis en medlemsstat vælger ikke at ratificere aftalen?

 

4. Ifølge Kommissionens egne oplysninger er EU Egyptens vigtigste handelspartner. Desuden er Egypten et af de lande, der nyder størst fordel af det finansielle samarbejde med EU. Hvilke andre følger vil retssagen få for forbindelserne mellem Egypten og EU, især for omfanget og fordelingen af støtten inden for rammerne af MEDA-programmet?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2001-2613+0+DOC+XML+V0//DA