/

Back to home page

Human Rights

Asylansøgere fra fremtidige medlemsstater

   Tue 02/04/2002

På Det Europæiske Råds møde i København blev det erklæret, at "medlemskab kræver, at ansøgerlandet har opnået institutionel stabilitet, som garanterer demokrati, retsstatsforhold, menneskerettigheder samt respekt for og beskyttelse af mindretal", hvilket indebærer, at der ikke kan indrømmes nogen overgangsperiode med hensyn til disse kriterier.

En fransk domstol har for nylig givet asyl til en gruppe ungarske sigøjnere. EU er i færd med at forhandle EU-medlemskab med Ungarn og 11 andre lande.
 
Hvor mange EU-lande accepterer asylansøgninger fra de tolv kandidatlande, som EU forhandler med?
 
Hvor mange ansøgninger er der blevet behandlet og fra hvilke lande? Hvor mange af disse ansøgninger er blevet imødekommet?
 
Er Kommissionen enig i, at lande, hvor staten yder folk utilstrækkelig beskyttelse, således at der er grundlag for at behandle asylansøgninger fra dem, eller hvor de endog får asyl, bør løse disse problemer før tiltrædelse af EU?
 
Hvordan kan dette sikres? Vil Kommissionen insistere på konkrete handlingsplaner med tidsplaner og frister?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2002-0024+0+DOC+XML+V0//DA