/

Back to home page

Human Rights

Avioliiton tunnustaminen ja yhtäläisen kohtelun edistäminen

   Wed 27/06/2001

Äskettäisessä rekisteröityjä kumppanuussuhteita koskevassa tuomiossa yhteisön tuomioistuin totesi, että avioliitto määritellään yleensä kahden heteroseksuaalisen henkilön väliseksi suhteeksi. Kuten tiedetään, Alankomaat antoi äskettäin homoseksuaalisille kansalaisille mahdollisuuden solmia siviiliavioliitto. Nykyisin Alankomaat on ainoa maa maailmassa, joka on tehnyt näin.

Päätös rekisteröidyistä kumppanuussuhteista on aiheuttanut jonkin verran hämmennystä neuvoston tulkinnasta. Voiko neuvosto vahvistaa, että kaikkia avioliitossa olevia neuvoston työntekijöitä kohdellaan yhtäläisesti riippumatta heidän sukupuolisesta suuntautumisestaan tai kumppaninsa sukupuolesta? Haluaisin lisäksi tietää, mitä toimenpiteitä ollaan toteuttamassa naimisissa olevien ja naimattomien työntekijöiden yhtäläisen kohtelun turvaamiseksi, mukaan lukien rekisteröidyt, mutta ei-aviolliset kumppanuussuhteet?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2001-1830+0+DOC+XML+V0//FI
Application: old-lousewiesNL [Reload, Run Tests]
Framework: Wheels 1.1.8
CFML Engine: Adobe ColdFusion 9,0,2,282541
Default Data Source: dev-lousewiesNL
Active Environment: Design [Development, Testing, Maintenance, Production]
URL Rewriting: On
URL Obfuscation: Off
Plugins: None
Route: newsPost
Controller: Articles
Action: displayArticle
Key(s): avioliiton_tunnustaminen_ja_yhtalaisen_kohtelun_edistaminen
Additional Params: page = 1
tagname = human_rights
Caching Stats: hits: 0, culls: 0, misses: 4
Execution Time: 140ms (action ~140ms, view ~16ms)