/

Back to home page

Human Rights

Avioliiton tunnustaminen ja yhtäläisen kohtelun edistäminen

   Wed 27/06/2001

Äskettäisessä rekisteröityjä kumppanuussuhteita koskevassa tuomiossa yhteisön tuomioistuin totesi, että avioliitto määritellään yleensä kahden heteroseksuaalisen henkilön väliseksi suhteeksi. Kuten tiedetään, Alankomaat antoi äskettäin homoseksuaalisille kansalaisille mahdollisuuden solmia siviiliavioliitto. Nykyisin Alankomaat on ainoa maa maailmassa, joka on tehnyt näin.

Päätös rekisteröidyistä kumppanuussuhteista on aiheuttanut jonkin verran hämmennystä neuvoston tulkinnasta. Voiko neuvosto vahvistaa, että kaikkia avioliitossa olevia neuvoston työntekijöitä kohdellaan yhtäläisesti riippumatta heidän sukupuolisesta suuntautumisestaan tai kumppaninsa sukupuolesta? Haluaisin lisäksi tietää, mitä toimenpiteitä ollaan toteuttamassa naimisissa olevien ja naimattomien työntekijöiden yhtäläisen kohtelun turvaamiseksi, mukaan lukien rekisteröidyt, mutta ei-aviolliset kumppanuussuhteet?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2001-1830+0+DOC+XML+V0//FI