/

Back to home page

Human Rights European Parliament

Bescherming van homoseksuelen in kandidaatland Roemenië

   Tue 16/01/2001

TekstIs de Europese Commissie bereid de nieuw gekozen Roemeense president Iliescu zo spoedig mogelijk aan te spreken op het feit dat artikel 200 van het Wetboek van Strafrecht (discriminatie van homoseksuelen) nog steeds van kracht is?

Zal de Europese Commissie het aan de Roemeense president kenbaar maken dat het voor de EU een voorwaarde is dat artikel 200 van het Wetboek van Strafrecht wordt geschrapt voordat Roemenië kan toetreden tot de Europese Unie?

Welke projecten financiert de EU in de kandidaatlanden om vooroordelen en discriminatie tegen homoseksuelen tegen te gaan?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2000-4142+0+DOC+XML+V0//NL