/

Back to home page

Human Rights

Beskyttelse af homoseksuelle i ansøgerlandet Rumænien

   Tue 16/01/2001

Er Kommissionen rede til så hurtigt som muligt at tage kontakt med den nyvalgte rumænske præsident Iliescu om det forhold, at strafferettens artikel 200 (diskriminering af homoseksuelle) stadig er i kraft?

Vil Kommissionen over for den rumænske præsident tilkendegive, at det er en forudsætning, at strafferettens artikel 200 annulleres, inden Rumænien kan tiltræde Europæiske Union?

 

Hvilke projekter finansierer EU i ansøgerlandene med sigte på at imødegå fordomme mod og diskriminering af homoseksuelle?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2000-4142+0+DOC+XML+V0//DA
Application: old-lousewiesNL [Reload, Run Tests]
Framework: Wheels 1.1.8
CFML Engine: Adobe ColdFusion 9,0,2,282541
Default Data Source: dev-lousewiesNL
Active Environment: Development [Design, Testing, Maintenance, Production]
URL Rewriting: On
URL Obfuscation: Off
Plugins: None
Route: newsPost
Controller: Articles
Action: displayArticle
Key(s): beskyttelse_af_homoseksuelle_i_ans_gerlandet_rumaenien
Additional Params: page = 1
tagname = human_rights
Caching Stats: misses: 0, culls: 0, hits: 4
Execution Time: 125ms (action ~125ms, view ~32ms)