/

Back to home page

Human Rights

Beskyttelse af menneskerettighederne i Moldova - homoseksualitet

   Tue 12/12/2000

Har Kommissionen kendskab til den episode, der fandt sted den 23.september 2000, og hvorunder det moldoviske politi med betydelig magtanvendelse opløste og erklærede et møde arrangeret af organisationen "Curcubeul" (Regnbue) for ulovligt?

Curcubeul er den eneste organisation, der varetager homoseksuelle mænds og kvinders interesser i Moldova, og organisationen er tilsluttet International Gay and Lesbian Association. Hvilke skridt har Kommissionen taget, eller vil den tage for at gøre det klart for den moldoviske regering, at en sådan fremfærd ikke er i overensstemmelse med de europæiske normer og værdier, og opfordre til, at de pågældende politimyndigheder kaldes til orden? 


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+QT+H-2000-0966+0+DOC+XML+V0//DA
Application: old-lousewiesNL [Reload, Run Tests]
Framework: Wheels 1.1.8
CFML Engine: Adobe ColdFusion 9,0,2,282541
Default Data Source: dev-lousewiesNL
Active Environment: Design [Development, Testing, Maintenance, Production]
URL Rewriting: On
URL Obfuscation: Off
Plugins: None
Route: newsPost
Controller: Articles
Action: displayArticle
Key(s): beskyttelse_af_menneskerettighederne_i_moldova_-_homoseksualitet
Additional Params: page = 1
tagname = human_rights
Caching Stats: hits: 0, culls: 0, misses: 4
Execution Time: 141ms (action ~125ms, view ~16ms)