/

Back to home page

Human Rights Europe D66 European Parliament

D66: 'Maagdelijkheidstest Turkije schendt mensenrechtenverdragen'

   Tue 24/07/2001

Als het aan de Turkse minister van Volksgezondheid Osman Durmus ligt, moeten meisjes op bepaalde middelbare scholen binnenkort een maagdelijkheidsexamen afleggen. Wanneer uit de test blijkt dat een meisje geen maagd meer is, moet zij de school verlaten en mag zij niet langer onderwijs volgen aan een publieke instelling.

Fundamentele mensenrechten

In een brief aan de Turkse premier Ecevit stelt D66-europarlementarier Lousewies van der Laan dat een dergelijke maatregel zorgt voor een verdere verwijdering tussen Turkije en de rest van Europa. Van der Laan: 'Deze maatregel druist rechtstreeks in tegen de fundamentele rechten van de mens, waar het recht op lichamelijk integriteit bij hoort. Bovendien is het een duidelijk discriminatoire test: alleen meisjes kunnen immers het slachtoffer worden van de maatregel. Turkije schendt met dit voorstel een aantal conventies die het land heeft ondertekent.

Misbruik

Ook is Van der Laan bang dat dat de maatregel zal leiden tot een toename van seksueel misbruik op scholen. Wanneer een meisje zich uitspreekt over het misbruik kan zij immers aan een test worden onderworpen en van school worden gestuurd.

In 1999 werden de maagdelijkheidstesten in Turkije verboden, nadat vijf tieners met rattengif zelfmoord hadden gepleegd om aan de vernederende test te ontkomen. De huidige voorstellen zijn een poging onder dat verbod uit te komen. Het ministerie van Volksgezondheid is momenteel in handen van de extreem-rechtse Nationalist Action Party.

Signaal vanuit de Europese politiek

Bepaalde elementen in de Turkse samenleving en de regering zijn zeer gevoelig voor geluiden vanuit de Europese Unie. Volgens Van der Laan heeft het zeker meerwaarde als niet alleen vrouwen- en mensenrechtenorganisaties protesteren, maar als er ook een signaal komt vanuit de Europese politiek. Als het EP in augustus haar werk hervat zal Van der Laan de zaak opbrengen in de verantwoordelijke commissies.

Turkse samenleving

Volgens Van der Laan is de maatregel typerend voor de huidige Turkse regering, maar niet voor de opvattingen van de Turkse samenleving: "Een groot deel van de Turkse bevolking, en zeker van de jongeren, bestaat uit moderne en meer seculier denkende mensen. Zij ervaren dit soort voorstellen van hun regering als een vernederende nederlaag. Een van de dingen waar zij mee geholpen zijn is druk vanuit de EU."

 

Links:

De brief van Lousewies van der Laan aan Bülent Ecevit (in het Engels)