/

Back to home page

Human Rights War, Peace and Development D66 European Parliament

Echt onderzoek Jenin moet er alsnog komen

   Thu 01/08/2002

"Door de weigering van Israel om VN experts in de bezette gebieden toe te laten, weten we helaas nog steeds niet wat er werkelijk in Jenin is gebeurd", aldus Lousewies van der Laan in een reactie op het vandaag verschenen rapport van VN Secretaris-Generaal Kofi Annan over Jenin. ”Waarheidsvinding en het niet onbestraft laten van wandaden aan beide kanten zijn echter belangrijk voor een permanente vrede en veiligheid voor Israel en Palestina”.

Het rapport van VN Secretaris Generaal Kofi Annan, dat overigens zonder bezoek aan Jenin is opgesteld, constateert wat veel non-gouvernmentele oraganisaties, zoals Human Rights Watch al vermoedden, namelijk 52 Palestijnse slachtoffers, waaronder 26 onschuldige burgers. Lousewies van der Laan. ”Ik heb er begrip voor dat Israel alles in werking wil stellen om haar burgers te beschermen tegen verschrikkelijke zelfmoordaanslagen en kan dan ook niet veel symphatie opbrengen voor de gewapende Palestijnse strijders die bij de acties in Jenin zijn omgekomen. Maar dat ligt volledig anders voor de onschuldige burgers, waaronder kinderen die ook slachtoffer geworden zijn.”

Het rapport van Kofi Annan veroordeelt de wijze waarop het Israelische leger de Palestijnse burgers in Jenin stelselmatig humanitaire hulp heeft onthouden. Lange tijd zijn ambulances, medici en andere hulpverleners niet tot het vluchtelingenkamp toegelaten. Ambulances en medisch personeel van het Rode Kruis en de VN Vluchtelingenorganisatie UNWRA zijn beschoten en Palestijnse burgers zijn door het tegenhouden van humanitaire hulp aan hun verwondingen overleden. Ook werd een grote operatie van de UNRWA om voedsel en medicijnen naar het ziekenhuis van Jenin te brengen door het Israelische leger tegengehouden. Palestijnse burgers zijn als menselijke schilden gebruikt. Duizenden van hen zijn arbitrair gearresteerd waarna ze geblindoekt en geboeid zijn gevangengehouden. Bovengenoemde zaken zijn verboden volgens de Vierde Geneefse Conventie en vormen ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht.

Van der Laan vindt het jammer dat de discussie in de pers rondom het exacte aantal doden in Jenin afleidt van wat werkelijk essentieel is. Verschillende instanties hadden melding gemaakt van een hoger dodental, waardoor het aantal van 56 nu ”meevalt”. Van der Laan keert zich tegen deze benadering: "Elke onschuldige dode, en dat geldt voor beide zijden, is voor mij er een teveel. Het VN rapport maakt melding van buitenproportioneel geweld en schendingen van internationaal humanitair recht door Israel. Dat is een serieuze aanklacht die om een duidelijk stellingname van de EU en de VS vraagt. De internationale gemeenschap mag niet langer toezien hoe Israel ongestraft het internationale recht schendt en de Palestijnse Autoriteit gewapende strijders hun steden laat overnemen. Ook kan Europa niet langer klakkeloos achter de VS aanlopen terwijl haar eigen regels overtreden worden. Europa moet, wil het serieus meepraten over vrede ook durven tot actie over te gaan.” Het Europees Parlement riep al op 10 april 2002 om sancties tegen Israel.

Lousewies van der Laan bezocht Jenin eind april met een delegatie van parlementariers van alle grote fracties van het Europees Parlement. Zij is lid van de delegatie van het Europees Parlement dat de betrekkingen met de Palesijnse Legislative Raad onderhoudt en is tevens plaatsvervangend lid van de delegatie voor de betrekkingen met Israel.