/

Back to home page

Human Rights

EU:n ja Intian yhteistyö: yhteishankkeet Sai Baban kanssa ja epäilty lasten ahdistelu

   Tue 21/08/2001

Viime vuonna Unesco perui konferenssin, jota se oli suunnitellut Sathya Sai -oppilaitoksen kanssa. Syyksi se ilmoitti syvän huolen väitteistä, joiden perusteella kyseessä olevan liikkeen johtajaa, Sathya Sai Babaa, epäillään nuorten ja lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Voiko komissio vahvistaa, ettei EU-rahoitusta ole annettu tai anneta, eikä yhteishankkeita aloiteta Sai Baban kanssa yhteistyötä tekevien järjestöjen kanssa, ennen kuin kiista on selvitetty?

 

Aikooko komissio ottaa aiheen esille 23. marraskuuta 2001 pidettävässä EU:n ja Intian huippukokouksessa ja pyytää vakuuksia siitä, että Intian hallitus tutkii väitteitä?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2001-2406+0+DOC+XML+V0//FI
Application: old-lousewiesNL [Reload, Run Tests]
Framework: Wheels 1.1.8
CFML Engine: Adobe ColdFusion 9,0,2,282541
Default Data Source: dev-lousewiesNL
Active Environment: Design [Development, Testing, Maintenance, Production]
URL Rewriting: On
URL Obfuscation: Off
Plugins: None
Route: newsPost
Controller: Articles
Action: displayArticle
Key(s): eu_n_ja_intian_yhteistyo_yhteishankkeet_sai_baban_kanssa_ja_epailty_lasten_
Additional Params: page = 1
tagname = human_rights
Caching Stats: hits: 0, culls: 0, misses: 4
Execution Time: 249ms (action ~249ms, view ~15ms)