/

Back to home page

Human Rights Women’s Rights Europe D66 European Parliament

Europees parlement spreekt zich uit tegen genitale verminking van vrouwen

   Thu 12/07/2001

Genitale verminking van vrouwen is een schending van fundamentele mensenrechten. De Commissie Gelijke Kansen van het Europees Parlement heeft zich in meerderheid aangesloten bij amendementen van deze strekking, ingediend door D66-europarlementariër Lousewies van der Laan. Van der Laan is blij met de voortgang: “Een uitspraak van het Europees Parlement is belangrijk om duidelijk te maken dat cultuurverschillen en godsdienstvrijheid niet mogen worden misbruik als excuus om jonge meisjes en vrouwen te verminken. Het is nu aan de nationale regeringen en parlementen om praktische maatregelen te treffen die een einde te maken aan deze praktijk.”

De Commissie Gelijke Kansen van het Europees Parlement heeft zich uitgesproken tegen genitale verminking van vrouwen en steunde in meerderheid het standpunt van D66 Europarlementarier Lousewies van der Laan dat genitale verminking van vrouwen een schending is van fundamentele mensenrechten. Het is nu aan de nationale regeringen en parlementen om praktische maatregelen te treffen die een einde te maken aan deze praktijk.

Jaarlijks worden wereldwijd 2 miljoen meisjes en jonge vrouwen het slachtoffer van genitale verminking. Daarbij worden de geslachtsorganen van de meisjes geheel of gedeeltelijk weggesneden. De vrouwen lijden daardoor de rest van hun leven pijn bij seksuele contacten en bij bevallingen. Bovendien treden bij de ‘behandeling’, die niet door gekwalificeerde artsen wordt uitgevoerd, geregeld complicaties op zoals bloedingen en infecties. Ook kan de besnijdenis onvruchtbaarheid of HIV-besmetting tot gevolg hebben.

Genitale verminking vindt binnen Europa plaats in bepaalde Afrikaanse gemeenschappen. In een aantal van deze gemeenschappen heeft de besnijdenis een belangrijke plaats: alleen een besneden vrouw wordt als ‘huwbaar’ beschouwd. Het zijn daarom vaak juist de ouders die aandringen op de verminking of die deze zelf uitvoeren.

D66 ziet hierin geen rechtvaardiging voor mishandeling. Europarlementariër Lousewies van der Laan: “Het Parlement heeft nu duidelijk gemaakt dat cultuurverschillen en religie niet kunnen worden misbruik als excuus om vrouwen te verminken. De vaak jonge meisjes kiezen niet zelf voor deze mishandeling maar worden daartoe gedwongen door hun familie en hun omgeving. Het is dan ook een misvatting dat het hier zou gaan om een strijdigheid tussen zelfbeschikking en mensenrechten. Het gaat hier om ernstige mishandeling.”

Ook vanuit de Tweede Kamer probeert D66 deze helaas ook in Nederland voorkomende praktijk tegen te gaan. In Nederland is vrouwenbesnijdenis strafbaar, maar van een actief vervolgingsbeleid is nauwelijks spraken. Een bijkomend probleem is dat dochters vaak door hun familie worden meegenomen op vakantie naar het land van herkomst, waar de meisjes vervolgens worden verminkt. Bij terugkomst in Nederland is het niet mogelijk de ouders te vervolgen. D66-kamerlid Boris Dittrich heeft meermalen vragen over deze kwestie gesteld aan VVD-minister Korthals van justitie. Korthals heeft echter laten weten geen plannen te hebben om nieuwe actie te ondernemen.

“Genitale verminking moet ten alle tijde vervolgd, berecht en bestraft worden, óók wanneer ouders hun kinderen om die reden naar het buitenland brengen.", vindt europarlementariër Van der Laan.