/

Back to home page

Human Rights D66

Geen inlichtingen uit martelingen

   Wed 02/02/2005

D66 Tweede Kamerlid Lousewies van der Laan, heeft minister van Binnenlandse zaken Remkes vragen gesteld over Nederlandse samenwerking met instanties die gebruik maken van marteling om inlichtingen te krijgen. Dit n.a.v. een bericht in de Financial Times over de Britse ambassadeur in Oezbekistan die bekend maakte dat de Britse en Amerikaanse veiligheids diensten gebruik maken van informatie die Oezbekistan door  marteling heeft verkrijgen.

Van der Laan: “Voor de Nederlandse veiligheid is het zeer belangrijk dat we samenwerken met buitenlandse inlichtingendiensten, we moeten er echter zeker van zijn dat deze diensten op een integere manier aan hun informatie komen. Wanneer blijkt dat Nederland informatie krijgt via andere diensten, dat door marteling is verkregen, dan staat onze morele geloofwaardigheid op het spel, en moeten we ook twijfelen aan de waarde van de betreffende inlichtingen.”

De minister heeft het D66 kamerlid geantwoord dat het kabinet de mensenrechten als een essentieel onderdeel ziet in de besluitvorming om met buitenlandse diensten samen te werken. Van der Laan hecht veel waarde aan dit antwoord: “Nu er steeds meer afgrijselijke incidenten van marteling en intimidatie naar buiten komen, is het belangrijk voor Nederland om voor de professionaliteit en de betrouwbaarheid van haar inlichtingendienst, duidelijk vast te houden aan hoge standaard haar taakuitvoering.” D66 is van plan de minister aan zijn woord te houden er scherp op toe te zien dat hij in zijn beleid inderdaad de bescherming van mensenrechten centraal zet.