/

Back to home page

Human Rights

Homoseksuaalien suojelu ehdokasvaltio Romaniassa

   Tue 16/01/2001

Onko Euroopan komissio valmis ottamaan mahdollisimman pian Romanian vastavalitun presidentin Ion Iliescun kanssa puheeksi sen tosiseikan, että maan rikoslain 200 artikla (homojen syrjintä) on edelleen voimassa?

Aikooko Euroopan komissio tehdä tiettäväksi Romanian presidentille, että EU edellyttää rikoslain 200 artiklan kumoamista, ennen kuin Romania voi liittyä Euroopan unioniin?

 

Mitä hankkeita homoseksuaaleja henkilöitä kohtaan tunnettujen ennakkoluulojen ja heidän kohtaamansa syrjinnän torjumiseksi EU tukee ehdokasvaltioissa?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2000-4142+0+DOC+XML+V0//FI