/

Back to home page

Human Rights

Ihmisoikeuksien suojeleminen Moldaviassa - homoseksuaalisuus

   Tue 12/12/2000

Curcubeul (suom. sateenvarjo) on Moldavian ainoa homoseksuaalisten miesten ja naisten etuja ajava järjestö ja se on osa kansainvälistä homoseksuaalisten miesten ja naisten yhdistystä (International Gay and Lesbian Association).

Onko komissio tietoinen, että Moldavian poliisi keskeytti voimallisesti järjestön kokouksen ja julisti sen laittomaksi 23. syyskuuta 2000? Mitä komissio on tehnyt tai mihin toimiin se aikoo ryhtyä, jotta Moldavian hallitus ymmärtää tällaisen menettelytavan olevan eurooppalaisten normien ja arvojen vastainen ja jotta kyseisille poliisiviranomaisille voidaan osoittaa, minkä sääntöjen mukaisesti heidän tulee toimia?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+QT+H-2000-0966+0+DOC+XML+V0//FI