/

Back to home page

Human Rights Education

"Kinderen uit een situatie van uitbuiting halen"

   Tue 06/03/2012

Lousewies van der Laan (1966) is sinds 2011 lid Raad van Toezicht Terre des Hommes. In het jaarverslag 2011 van de organisatie is een kort gesprek met haar opgenomen.

Gefeliciteerd, je bent de tweede vrouw in de Raad van Toezicht.

Diversiteit in brede zin - niet alleen gender – is een belangrijke voorwaarde voor een goed functioneren van een Raad van Toezicht. De leden van onze Raad van Toezicht hebben verschillende achtergronden, maar ik zou graag nog wat meer kleur zien.

Waarom heb je ja gezegd tegen Terre des Hommes?

Zeker nu ik zelf moeder ben, kan ik geen beeld meer zien waarin kinderen lijden. Dat grijpt me enorm aan. Mijn eerste zaak voor het Internationaal Strafhof ging over kindsoldaten en meisjes die in Congo als seksslaaf werden gebruikt. Ik vind het belangrijk om iets bij te dragen om dit soort leed waar kinderen het slachtoffer van zijn te voorkomen.

Wat vind je sterke kanten van het werk van Terre des Hommes?

Terre des Hommes heeft concrete projecten die kinderen uit situaties van uitbuiting halen. Tegelijkertijd richten ze zich op preventie om te voorkomen dat bijvoorbeeld ouders hun kinderen verkopen en meisjes in de prostitutie terecht komen. Sterk vind ik ook dat Terre des Hommes niet voor de makkelijke weg kiest om alleen kinderen naar school te laten gaan. Terre des Hommes richt zich op een lastige problematiek. Neem kinderarbeid. Moet je dat altijd verbieden of kan het ook goed zijn dat een kind naast school ook werkt? Dat zijn dilemma’s waar niet een twee drie een makkelijk antwoord op te geven is. Cutting on the edge, dat ligt me wel.

Hoe kijk je aan tegen de verhouding tussen donor en ontvanger?

Lokale fondsenwerving wordt steeds belangrijker. Ontwikkelingshulp moet niet alleen van onze kant komen. Ook die rijke Thaise zakenman moet zijn portemonnee trekken om mee te helpen een einde te maken aan de seksuele uitbuiting van kinderen in de stad waar hij zo rijk is geworden. Ontwikkelingshulp moet minder een verhouding worden van grote broer en kleine broer, maar meer gericht zijn op gelijkwaardigheid. Als een project eenmaal door lokale partijen wordt uitgevoerd dan kan Terre des Hommes naar nog armere gebieden gaan om daar nieuwe projecten op te zetten.

Moet Terre des Hommes meer samenwerken met andere organisaties binnen Nederland?

Je moet je niet afsluiten voor samenwerking. Het doel van Terre des Hommes is zoveel mogelijk kinderen helpen. De vraag is hoe je kunt zorgen dat je geld de meeste impact heeft. Meer efficiency kan daarbij helpen. Daarom is de samenwerking met Kinderpostzegels en Liliane Fonds ook goed.

Wat zie je nog graag veranderen de komende jaren bij Terre des Hommes?

Terre de Hommes heeft heel veel kennis in huis. Die kennis moet worden vertaald naar politieke actie. Aziatische landen willen graag vrijhandelsakkoorden met de EU. Binnen die akkoorden kun je heel goed afspraken maken over mensenrechten. Een lokale of nationale overheid zal misschien wel luisteren naar een oproep van Terre des Hommes om onderwijs te garanderen aan meisjes. Maar de kans wordt stukken groter dat ze dat echt gaan doen als er druk komt vanuit bijvoorbeeld de EU. Je zag het ook aan de zaak van de pedofiel waarover Peter R. de Vries een programma maakte. Terre des Hommes pleitte daarna voor betere samenwerking tussen de Nederlandse ambassades en justitie en de lokale autoriteiten. Dat is een mooi voorbeeld van je kennis gebruiken om beleid te beïnvloeden. Als ontwikkelingsorganisatie heb je meer macht en invloed dan je denkt.