/

Back to home page

Human Rights Law and Liberties D66

Nederland moet verdrag tegen martelen tekenen

   Wed 04/05/2005

Nederland moet het uitgebreide VN-verdrag tegen marteling zo snel mogelijk ondertekenen. Dat vindt D66. Kamerlid Lousewies van der Laan heeft minister van Buitenlandse Zaken Bot gevraagd waarom Nederland wel het verdrag tegen marteling onderschrijft, maar niet instemt met de bijlage waarin inspecties van gevangenissen door de VN kunnen worden afgedwongen. ‘Nederland heeft altijd voorop gelopen in de strijd tegen marteling. Wij waren ook betrokken bij de onderhandelingen over dit verdrag,’ zegt Van der Laan. ‘Een verdrag tegen marteling stelt echter weinig voor, als er geen mogelijkheid is de naleving te controleren. Daarom is toegang tot gevangenissen essentieel’. Hoewel de bijlage van het verdrag al in 2002 gereed was, heeft Nederland tot op de dag van vandaag niet ondertekend. D66 is bang dat de regering daarmee een verkeerd signaal zend naar de rest van de wereld. ‘We waren voortrekker, maar we laten het nu afweten. Hoe overtuigen we dan andere landen in te stemmen?’ vraagt Van der Laan zich af. De bijlage van het anti-martelverdrag stelt inspectieteams in staat gevangenissen te bezoeken om zeker te stellen dat er geen mensenrechten worden geschonden. ‘Juist nu er onthullingen worden gedaan over martelpraktijken in het kader van terrorismebestrijding is het belangrijk dat die controle ook plaatsvindt’. Ook Amnesty International heeft de Nederlandse regering gevraagd het verdrag volledig te ratificeren. De reactie van vice-premier Zalm (VVD) richting Amnesty noemt Van der Laan onbegrijpelijk. ‘Minister Zalm zegt dat er overlap is tussen dit verdrag en het werk van de anti-martelingencommissie van de Europese Raad. Dat zou de reden zijn dat Nederland niet tekent. Maar het VN-verdrag zal wereldwijd gelden, terwijl de Raad van Europa alleen zeggenschap heeft op het continent. Er is dus alle reden die handtekening wel te zetten’. In antwoord op eerder vragen van de D66’er, stelde de Nederlandse regering mensenrechten essentieel te vinden. ‘Nederland moet dan ook het goede voorbeeld geven, om zo andere landen te stimuleren mee te doen met het verdrag’.

 

Update 4 mei 2005 - brief van de Minister van Buitenlandse Zaken.

 

29 800 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2005 Nr. 105 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 mei 2005 Naar aanleiding van de motie Cqörüz/Van der Laan kan ik u mededelen dat de Ministerraad van 29 april jl. zijn goedkeuring heeft gehecht aan de ondertekening door het Koninkrijk der Nederlanden van het facultatief protocol bij het verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. De ondertekening zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden, waarna de ratificatieprocedure zal worden opgestart. De Minister van Buitenlandse Zaken, B. R. Bot

Voor vragen kunt u zich wenden tot Jelmer Alberts, Beleidsmedewerker Buitenlandse Zaken, op 0703183655.