/

Back to home page

Human Rights War, Peace and Development Dutch Politics D66

Regering slap tegen internationale wapenhandel

   Mon 05/09/2005

De Nederlandse Regering doet te weinig om de internationale wapenhandel aan een transparante controle te onderwerpen. Dat zegt Lousewies van der Laan, lid van de Tweede Kamer voor D66, in reactie op het regeringsstandpunt in voorbereiding op de komende Raad Algemene Zaken. ‘Een bindend internationaal verdrag over de uitvoer van wapens zal voorkomen dat de wapens ingezet zullen worden voor grove mensenrechtenschendingen’, aldus van der Laan. De Nederlandse regering gelooft niet dat een verdrag effectief zal zijn omdat grote wapenexporteurs zoals China, de Verenigde Staten en Rusland zich daar naar alle waarschijnlijkheid niet bij zullen aansluiten. Van der Laan vindt dat een slap argument: ‘De huidige regeringen van die landen zullen daar niet eeuwig zitten. Laten we met gelijkgezinde landen alvast een goed verdrag maken en toewerken naar maximale ondertekening en naleving. Anders gaan er weer jaren voorbij voordat we de toevoer van wapens kunnen onderwerpen aan internationale minimumnormen’. Het regeringsvoorstel om binnen VN-kader te werken aan een ander politiek bindend instrument is volgens D66 een fopspeen. ‘Als die landen geen verdrag willen, dan willen ze ook geen ander bindend instrument, dus het is gewoon een afleidingsmanoeuvre’. D66 maakt zich al langer hard voor bindende regels ten aanzien van wapenexport. Zo wil D66 dat de huidige Europese gedragscode inzake wapenhandel bindend wordt en dat er geen Europese wapens geleverd zullen worden aan landen die mensenrechten schenden, zoals Soedan en Indonesië.