/

Back to home page

Human Rights

Samarbejdet mellem EU og Indien: Fælles projekter med Sai Baba og beskyldninger om forulempelse af børn

   Tue 21/08/2001

Sidste år trak Unesco sig ud af en konference, den havde planlagt med "Institute of Sathya Sai Education" med den begrundelse, at den nærede dyb bekymring over forlydender om seksuelt misbrug af unge og børn, som lederen af den pågældende bevægelse, Sathya Sai Baba, skulle have gjort sig skyldig i.

Kan Kommissionen bekræfte, at der ikke allerede er blevet eller vil blive ydet EU støtte, og at der ikke vil blive indgået fælles projekter med organisationer med tilknytning til Sai Baba, indtil sagen er blevet opklaret?
 
Er Kommissionen rede til at rejse spørgsmålet om ovennævnte beskyldninger på topmødet mellem EU og Indien den 23. november 2001 og kræve forsikring om, at den indiske regering er gået i gang med at efterforske disse beskyldninger?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2001-2406+0+DOC+XML+V0//DA