/

Back to home page

Human Rights

Samarbetet mellan EU och Indien: gemensamma projekt med Sai Baba och anklagelserna om övergrepp på barn

   Tue 21/08/2001

Förra året drog sig Unesco tillbaka från den planerade konferens med "Institute of Sathya Sai Education" eftersom man var djupt oroad över de allmänt förekommande anklagelserna om sexuellt missbruk av barn och ungdomar som hade riktats mot institutets chef, Sathya Sai Baba.

Kan kommissionen bekräfta att EU inte har finansierat eller kommer att finansiera organisationer som är kopplade till Sai Baba och att inga gemensamma projekt kommer att inledas innan fallet har klarats upp?

 

Kommer kommissionen att ta upp frågan om anklagelserna vid det planerade toppmötet mellan EU och Indien den 23 november 2001 och uppmana den indiska regeringen att garantera att den skall undersöka anklagelserna?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2001-2406+0+DOC+XML+V0//SV