/

Back to home page

Human Rights War, Peace and Development Europe D66 European Parliament

Samenwerking EP en Amerikaans Congres op gebied van mensenrechten

   Tue 31/07/2001

Amerikaanse en Europese volksvertegenwoordigers moeten intensiever samenwerken op het gebied van de mensenrechten. Dat stellen Benjamin Gilman, Republikeins lid van het Huis van Afgevaardigden voor New York, en Lousewies van der Laan, europarlementariër voor het links-liberale D66 uit Nederland. Zij willen een samenwerking beginnen rond het conflict in het Midden-Oosten. In dit conflict is Amerika de belangrijkste bemiddelaar, terwijl de EU de grootste geldschieter is in de regio.

D66-europarlementariër Lousewies van der Laan is op dit moment op bezoek in Washington DC om te spreken over milieu en mensenrechten. Voor het State Department, het ministerie van Buitenlandse Zaken, gaf zij een lezing over het Midden-Oostenconflict. Daarnaast sprak zij over hetzelfde onderwerp met afgevaardigde Gillman, voorzitter van de Midden-Oosten delegatie van het Huis (de Amerikaanse Tweede Kamer). De twee parlementariërs hebben besloten een aanzet te geven voor een structurele samenwerking tussen de Amerikaanse Midden-Oosten delegatie en de Europese delegaties voor en voor het Palestijns zelfbestuur, waar Van der Laan deel van uitmaakt.

Van der Laan gelooft dat een betere samenwerking tussen de VS en de EU goed mogelijk is. "De politieke verschillen tussen bijvoorbeeld de Republikeinse partij in de VS en D66 in Nederland zijn natuurlijk groot. Maar misschien is dat juist extra reden om wat vaker met elkaar te praten. Als het gaat over mensenrechten moet het vaker mogelijk zijn voor Europeanen en Amerikanen om op een lijn te komen.

"Waar het om gaat, is dat in het buitenlands beleid niemand erbij gebaat is wanneer de twee grootste mogendheden, de VS en de EU, volledig los van elkaar opereren. Buitenlandse conflicten zijn al ingewikkeld genoeg en min of meer tegenstrijdige adviezen zijn daarbij natuurlijk niet productief." Middels telefoon, email en videoconferencing zullen de Europese en Amerikaanse parlementaire delegaties nader tot elkaar proberen te komen.

Gillman en Van der Laan erkennen dat het buitenlands beleid in de eerste plaats bepaald wordt door de regeringen, maar stellen dat het vooral de parlementen zijn die de toon zetten. Zij zien de samenwerking dan ook als meer dan een interessant experiment tussen de doorgaans als pro-Israëlisch te boek staande Amerikanen en de meer als pro-Palestijns ervaren Europeanen. Van der Laan: "Amerika is de belangrijkste bemiddelaar in het conflict in het Midden-Oosten en de EU is de grootste geldschieter in de regio. Het heeft absoluut grote waarde als wij meer met elkaar communiceren. Als wij al niet proberen over onze verschillen heen te stappen, hoe kunnen we er dan aan bijdragen dat de Palestijnen en Israëliërs nader tot elkaar komen?"

Gillman en Van der Laan zijn het er ook over eens dat het vooral het gebrek aan eenheid van de Europeanen is dat hen parten speelt in de internationale politiek. Doordat het de EU maar zelden lukt met een stem te spreken, vergeet zij al te vaak dat zij de grootste economie ter wereld vertegenwoordigt. Dat brengt potentieel een veel grotere invloed met zich mee dan de EU nu waar maakt. Al eerder stelde Van der Laan dat het Europese buitenlands beleid toe is aan een grondige renovatie: minder verdeeld en minder bescheiden. Van der Laan: "Op beide punten kunnen we nog heel wat van de VS leren".