/

Back to home page

Human Rights European Parliament

Samenwerking tussen de EU en India: gemeenschappelijke projecten met Sai Baba, vermeend misbruik van kinderen

   Tue 21/08/2001

Vorig jaar trok de Unesco zich terug uit een conferentie die zij had gepland met het vormingsinstituut Sathya Sai, zeggende diep bezorgd te zijn over de uitvoerig in het nieuws gekomen beschuldigingen van seksueel misbruik van jongeren en kinderen aan het adres van de leider van de beweging in kwestie, Sathya Sai Baba.

Kan de Commissie bevestigen dat de EU geen middelen beschikbaar heeft gesteld of zal stellen en dat er geen gemeenschappelijke projecten zullen worden uitgevoerd met organisaties die banden hebben met Sai Baba, zolang deze controverse niet is opgehelderd?
Is de Commissie bereid deze kwestie op de voor 23 november 2001 geplande Top tussen de EU en India ter sprake te brengen en van de Indiase regering de garantie te vragen dat zij deze beschuldigingen onderzoekt?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2001-2406+0+DOC+XML+V0//NL