/

Back to home page

Human Rights

Skydd av homosexuella i kandidatlandet Rumänien

   Tue 16/01/2001

Är Europeiska kommissionen beredd att så snabbt som möjligt hänvända sig till Rumäniens nyvalde president Iliescu, i anledning av att artikel 200 i landets strafflag (diskriminering av homosexuella) fortfarande gäller?

Ämnar Europeiska kommissionen göra klart för Rumäniens president att det är ett villkor för att Rumänien skall kunna gå med i EU att denna artikel i landets strafflag upphävs?

 

Vilka projekt finansierar EU i kandidatländerna för att motverka fördomar mot och diskriminering av homosexuella?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2000-4142+0+DOC+XML+V0//SV
Application: old-lousewiesNL [Reload, Run Tests]
Framework: Wheels 1.1.8
CFML Engine: Adobe ColdFusion 9,0,2,282541
Default Data Source: dev-lousewiesNL
Active Environment: Development [Design, Testing, Maintenance, Production]
URL Rewriting: On
URL Obfuscation: Off
Plugins: None
Route: newsPost
Controller: Articles
Action: displayArticle
Key(s): skydd_av_homosexuella_i_kandidatlandet_rumanien
Additional Params: page = 1
tagname = human_rights
Caching Stats: misses: 0, culls: 0, hits: 4
Execution Time: 140ms (action ~140ms, view ~46ms)