/

Back to home page

Human Rights War, Peace and Development D66 International Criminal Court

Soedan tribunaal is een afleidingsmanoeuvre

   Wed 02/02/2005

De verantwoordelijken voor de massamoorden en verkrachtingen in Soedan moeten voor het Internationaal Strafhof in den Haag komen. Het Amerikaanse voorstel om een apart tribunaal op te richten is volgens D66 kamerlid Lousewies van der Laan een afleidingsmanoeuvre.

Volgens het door juristen samengestelde VN rapport over de mensenrechtenschendingen in de Darfur regio in Soedan,  was er geen sprake van ,,opzet tot genocide' maar hebben er mogelijk wel ‘genocidale acties’ plaatsgevonden. Verschillende landen en de Verenigde Naties uit monde van VN Secretaris Generaal Kofi Annan, hebben aangegeven het wenselijk te vinden dat verdachten van misdaden tegen de menselijkheid in Soedan voor het nieuwe Internationale Strafhof in Den Haag moeten worden gebracht. Ook D66 Tweede kamerlid Lousewies van der Laan maakt zich hier hard voor: “Het aanklagen van deze verdachten, brengt niet alleen de waarheid over de situatie in Darfur aan het licht, maar het werkt ook afschrikwekkend en kan daardoor verdere missdaden voorkomen, bovendien is dit het minste wat men de duizenden slachtoffers aan gerechtigheid kan geven.”

Echter de Verenigde Staten, die het Strafhof niet erkent omdat ze bang is dat haar eigen soldaten aangeklaagd zouden kunnen worden, verzet zich hier tegen en pleit voor een speciaal tribunaal voor Soedan. D66 vindt dit een zeer slechte oplossing: “Het Strafhof is al in functie, het heeft ervaren onderzoekers en aanklagers die meteen kunnen beginnen, terwijl een nieuw op te richten tribunaal eerst een hele lange weg moet afleggen van bureaucratisch besluitvorming in de VN over de inrichting ervan. Het is een totale verspilling van tijd en heel veel geld wat ook nog eens dagelijks honderden mensenlevens kost” aldus van der Laan. “Het

zou erg cynisch zijn als Bush in zijn ijver het Strafhof te ondermijnen, de slachtoffers in Darfur de rekening laat betalen.”

 Het verschil van mening tussen de VS en de Verenigde Naties komt juist op een moment dat de VS toenadering zoekt tot de VN, nadat de relaties door de oorlog in Irak zeer koel waren. Van der Laan: “De nieuwe Amerikaanse Minister van buitenlandse zaken Rice kondigt breeduit aan dat nu de tijd aangebroken is voor diplomatie, maar in de praktijk blokkeert de VS een echte oplossing van het conflict in Darfur en gerechtigheid voor de slachtoffers en nabestaanden door zich te verzetten tegen het Strafhof. De Amerikaanse opstelling ten opzichte van Soedan wordt een lakmoesproef voor het ‘vernieuwde’ beleid van de regering Bush.”