/

Back to home page

Human Rights

Tulevista jäsenvaltioista kotoisin olevat turvapaikanhakijat

   Tue 02/04/2002

Kööpenhaminan Eurooppa-neuvosto totesi jäsenyyden edellyttävän, että ehdokasmaassa on vakaat toimielimet, joilla taataan demokratian, oikeusvaltion periaatteen ja ihmisoikeuksien toteutuminen sekä vähemmistöjen kunnioittaminen ja suojelu. Tämä tarkoittaa, että näiden arviointiperusteiden suhteen ei voida myöntää siirtymäaikoja.

Ranskalainen tuomioistuin on äskettäin myöntänyt turvapaikan ryhmälle unkarilaisia romaneja. EU käy parhaillaan jäsenyysneuvotteluja Unkarin ja yhdentoista muun valtion kanssa.

 

Kuinka moni EU:n jäsenvaltio hyväksyy turvapaikkahakemuksia niistä kahdestatoista ehdokasvaltiosta, joiden kanssa EU neuvottelee?

 

Kuinka monta hakemusta on käsitelty ja mistä valtioista ne ovat peräisin? Kuinka monesta hakemuksesta on annettu myönteinen päätös?

 

Onko komissio yhtä mieltä siitä, että jos valtiot eivät tarjoa väestölle sellaista suojaa, että turvapaikkahakemusten käsittely ja jopa turvapaikan myöntäminen on perusteltua, niiden olisi ratkaistava ongelmansa ennen liittymistä EU:hun?

 

Kuinka tämä voidaan taata? Aikooko komissio vaatia konkreettisia toimintasuunnitelmia, joille on laadittu myös aikataulut ja määräajat? 


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2002-0024+0+DOC+XML+V0//FI