/

Back to home page

Human Rights Dutch Politics Law and Liberties D66

Verdonk tegemoet gekomen aan versnelling 32.000 asielzoekers

   Tue 20/06/2006

Uiterlijk eind september hebben alle 32.000 asielzoekers die voor 2001 in procedure waren een beslissing van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) ontvangen over de vraag of zij in Nederland mogen blijven. Dat heeft D66-fractievoorzitter Lousewies van der Laan met haar collega’s van de coalitie afgesproken. Op verzoek van Van der Laan worden gezinnen met kinderen met voorrang behandeld. ‘Het is de bedoeling dat zij in ieder geval voor het begin van het schooljaar van de IND hebben gehoord,’ aldus Van der Laan.Van inmiddels tot 32.000 gevallen aangegroeide groep van 26.000 asielzoekers wachten nog zo’n 1200 mensen op antwoord van de IND.

1 juli

Eerder stemde de Tweede Kamer in met een motie van D66’er Boris Dittrich, die aandrong op een versnelde afhandeling van wat toen nog ‘de groep van 26.000’ was. De minister heeft van de inmiddels groter geworden groep zo’n 31.000 gevallen afgehandeld.Fractievoorzitter Lousewies van der Laan: ‘De motie van D66 legde de minister een inspanningsverplichting op om 26.000 gevallen voor 1 juli af te handelen. De groep is weliswaar groter geworden, maar onder de groep van 1200 die nu nog wachten op een antwoord bevinden zich ook nog mensen van de oorspronkelijke groep van 26.000. Wij vinden het dan niet onredelijk om van de minister te vragen deze mensen binnen maximaal drie maanden uitsluitsel te geven’.Eerder was er sprake van afhandeling van de laatste gevallen in december. ‘Dat was voor de fractie van D66 niet acceptabel,’ zegt Van der Laan. ‘Wij vinden het in de geest van de motie-Dittrich passen om ook voor deze mensen de procedure te versnellen. Dat betekent dat iedereen binnen maximaal drie maanden uitsluitsel moet krijgen, zodat we dit boek kunnen sluiten. En voor schoolgaande kinderen zou dat voor het begin van het nieuwe schooljaar al moeten’.

Grotere groep

Het groter worden van de groep van 26.000 komt onder meer doordat mensen die als vrijgezel waren aangemeld toch kinderen bleken te hebben, door kinderen die in de tussentijd zijn geboren en doordat mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning vanwege de onveiligheid in hun land inmiddels tot de groep zijn gaan behoren omdat hun land inmiddels weer veilig is.Woensdagavond debatteert de kamer met minister Verdonk over de kwestie.