/

Back to home page

Law and Liberties D66 International Criminal Court

Medewerking VS met het Internationaal Strafhof onvoldoende

   Sat 02/04/2005

Kamerlid Lousewies van der Laan (D66) verzoekt de Minister van Buitenlandse Zaken Bot de wijze waarop de VS met het Internationaal Strafhof (ICC) omgaat te blijven af keuren. Volgens Van der Laan is de opstelling van de VS in de afgelopen weken wel verbeterd, maar is van een echte samenwerking nog geen sprake. Afgelopen vrijdag spraken de Verenigde Staten in de VN Veiligheidsraad géén veto uit tegen de berechting van Sudanese oorlogsmisdadigers door het Internationaal Strafhof. De weg voor vervolging door het ICC kwam vrij nadat de Verenigde Staten de politieke blokkade van het Strafhof hadden opgegeven. De VS legde zich neer bij de inschakeling van het Hof, nadat na veel onderhandelen een uitzonderingspositie voor Amerikaanse onderdanen was geformuleerd in een Brits-Franse resolutie. Van der Laan: ‘De Amerikanen erkennen het ICC niet, omdat zij bang zijn voor de mogelijkheid dat Amerikaanse functionarissen om politieke motieven worden vervolgd. Zij pleitten voor een Afrikaans Tribunaal, naar het voorbeeld van het tijdelijke gerecht in Tanzania, dat de oorlogsmisdaden in Rwanda berecht’. Het Kamerlid heeft er bij Minister Bot meermalen op aangedrongen om de resolutie toch in stemming te brengen in de Veiligheidsraad. Hoewel veel andere partijen dit als te risicovol beschouwden, heeft de Nederlandse Regering er toch voor gepleit dit te doen. 'Ik voorspelde dat de Amerikanen hun veto niet zouden gaan gebruiken en dat we die resolutie gewoon ter stemming moesten voorleggen. Die voorspelling kwam uit', aldus van der Laan.Het Kamerlid spreekt van een historische ommekeer in de opstelling van de Amerikanen. Van der Laan: ‘Wij verwelkomen het besluit van de Veiligheidsraad, omdat hiermee eindelijk een einde komt aan de straffeloosheid die in Sudan nu dagelijkse praktijk is. Ook is het een sterk signaal naar andere landen waar oorlogsmisdaden begaan worden die niet bestraft of vervolgd worden: als jullie het zelf niet doen, dan doet de Internationale Gemeenschap het’. Volgens D66 past de koerswijziging in het nieuwe buitenlandse beleid van de Amerikanen, waarin zij meer dan voorheen medestanders en consensus zoeken. ‘De VS lijken in te zien in dat zij niet altijd hun eigen koers kunnen varen, zonder zich iets aan te trekken van de rest van de wereld. Toen wij enkele weken geleden op werkbezoek in Washington D.C. waren, merkten wij al dat de opstelling aan het veranderen was. De druk vanuit onder andere Nederland heeft effect gesorteerd’. Toch is Van der Laan van mening dat er nog veel schort aan de opstelling van de VS. ‘Dit is een eerste stap voorwaarts, maar we zijn er nog lang niet. Er is afgesproken dat Amerikaanse onderdanen en burgers van andere landen die het ICC niet erkennen, van vervolging worden uitgesloten. Die uitzondering is strijdig met het internationale recht en betekent dat er juridisch met twee maten wordt gemeten. Dat kan natuurlijk alleen maar een tijdelijke situatie zijn,’ aldus van der Laan.