/

Back to home page

Europe D66 European Parliament Economy Internet

Afschermverbod inktpatronen

   Thu 05/12/2002

Ik maak me ernstige zorgen over de keuzevrijheid voor consumenten. De computergebruiker is gedwongen een cartrigdge aan te schaffen bij die bewuste fabrikant. Dat is anti competitief (concurrentie valt weg) omdat de klant zijn eigen inkt of nieuwe cartridge niet kan kiezen. Ten tweede zijn al die duizenden cartridges die moeten worden weggegooid zeer slecht voor het milieu, de klant kan ze immers niet navullen. Daar wil ik iets aan doen.

1. Wat heeft u op het idee gebracht om amendementen in te dienen over dit onderwerp?

Printerfabrikanten maken voornamelijk winst op dure cartridges die zij maken door deze te voorzien van chips of van een zeer ingewikkeld ontwerp waardoor de navulling van de cartridge (bijvoorbeeld met goedkopere inkt van een andere fabrikant) vrijwel onmogelijk wordt.

Ik heb twee redenen gehad om hierover te amenderen.

Ik maak me ernstige zorgen over de keuzevrijheid voor consumenten. De computergebruiker is gedwongen een cartrigdge aan te schaffen bij die bewuste fabrikant. Dat is anti competitief (concurrentie valt weg) omdat de klant zijn eigen inkt of nieuwe cartridge niet kan kiezen. Ten tweede zijn al die duizenden cartridges die moeten worden weggegooid zeer slecht voor het milieu, de klant kan ze immers niet navullen. Daar wil ik iets aan doen. Ik vind het erg belangrijk dat zoveel mogelijk elektrisch en elektronisch huishoudelijk afval wordt gerecycled. Cartridges zijn in principe navulbaar. In Nederland is de laatste tien jaar het elektronisch huishoudelijk afval zeven keer meer dan in 1993. In 1993 gooide men per inwoner nog 0,6 kilo elektronisch afval weg, in 2001 is dat al gestegen tot 3,5 kilo! Onder elektronisch huishoudelijk afval vallen uiteraard ook computers, printers en die talloze dure cartridges. Uit onderzoek blijkt dat er maar heel weinig van het elektronisch huishoudelijk afval wordt gerecycled. Vanaf 2006 gaat dit veranderen. De nieuwe richtlijn die is aangenomen zorgt ervoor dat het recyclen van elektronisch huishoudelijk afval verplicht wordt voor alle EU-lidstaten. De amendementen die ik heb ingediend gingen dus niet alleen over printkaarten maar ook over al het overig elektronisch huishoudelijk afval.(zie tekst antwoord 3)

2. Is een fabrikant niet vrij om zijn product (in dit geval cartridges) naar eigen inzicht te fabriceren? Dat kan toch niemand verbieden?

Inderdaad, een fabrikant is vrij om cartridges naar eigen inzicht te produceren en dat kunnen we niet zomaar aan banden leggen. Niet op nationaal niveau, maar ook niet op Europees niveau. Om printerfabrikanten van die dure cartridges te dwarsbomen heb ik amendementen ingediend dat recycling van elktr. huishoudelijk afval verplicht moet worden gesteld vanaf 2006. Indirect verplicht je fabrikanten dan navulbare cartridges te produceren met als gevolg dat consumenten de (goedkopere) inkt van hun keuze weer kunnen aanschaffen.

3. Wat was nu precies de tekst en vooral de strekking van uw amendementen?

Ik geef je de strekking van de amendementen, omdat de meeste amendementen niet specifiek over cartridges gaan, maar over al het electronisch huishoudelijk afval.

Deze richtlijn legt verantwoordelijkheid bij de fabrikanten om recycling en hergebruik van hun producten te stimuleren.

"Om te voorkomen dat fabrieken verschillende electronische clever chips in hun producten installeren om te voorkomen dat hergebruik (lees in dit geval: navullen) of recycling van de producten bijvoorbeeld als cartridges. Lidstaten moeten er op toezien dat fabrieken hergebruik en recycling verbieden door hergebruik van bijvoorbeeld cartridges onmogelijk te maken. Deze ontwikkeling dwarsboomt het idee van het EP dat groot voorstander is van recycling en hergebruik. De snelle ontwikkeling van technologie maakt dit soort praktijken (als het installeren van 'clever chips') mogelijk tenzij er regelgeving wordt getroffen om dit tegen te houden."

4. "Met succes heeft Lousewies van der laan amendementen ingediend". U heeft er kennelijk mee gescoord. Wat was het resultaat?

Ja, ik heb er zeker mee gescoord! De amendementen zijn door de onderhandelingscommissie (die over richtlijnen onderhandelt tussen het parlement en de Raad van ministers) unaniem aangenomen en worden dus opgenomen in de nieuwe EU-richtlijn Electrisch en electronisch afval die vanaf 2006 voor alle EU-lidstaten geldt.

5. Gaat u actie ondernemen tegen printerfabrikanten die hun cartridges met chips beveiligen?

Ik wil het liberale gedachtegoed van vrije marktwerking stimuleren (de klant moet dus kunnen kiezen en niet gedwongen worden bij maar een fabrikant zijn producten af te nemen) en net zo belangrijk is het mileu-aspect. Daarom zou ik graag actie ondernemen tegen deze fabrikanten. Maar printerfabrikanten verbieden chips in hun producten te laten plaatsen zal niet lukken. Daarom zal ik op creatieve wijze - in dit geval door verplichte recycling op te laten nemen in nieuwe richtlijnen- proberen het de fabrikanten zo moeilijk mogelijk te maken door te gaan met het plaatsen van die chips. Vanaf 2006 moet er verplicht gerycled worden en lopen de printerfabrikanten met hun systeem tegen de lamp. De printerkaarten moeten dan makkelijk navulbaar zijn. Het gevolg is dat de computergebruiker zijn cartridge weer met eigen gekozen inkt kan navullen. Dat scheelt een hoop geld en vervuiling!

P.S. De volledige tekst van de amendementen kunt u vinden op de site van het EP: www.europarl.ep.ec

Daarna: - Legislative observatory (OEIL) - activities - conciliation committee: joint texts approved by the CC - nummer 4: Directive: WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE) - Recommendation for 2nd reading tabled (A5_0100/2002) openen - PDF bestand openen - Via 'find' (verrekijker) kun je zoeken op 'cartridges'. Dan volgen de amendementen betreffende cartridges