/

Back to home page

War, Peace and Development Law and Liberties D66 ALDE/ELDR European Parliament

Indonesiens ad hoc-tribunaler for Østtimor

   Fri 10/01/2003

Erkender Rådet, at retssagerne om Østtimor som hævdet af De Forenede Nationers Højkommissær for Menneskerettigheder viser, at Indonesien ikke har taget ansvaret for forbrydelser mod menneskeheden i Østtimor?

Er Rådet klar over, at Indonesien udviste meget lidt samarbejdsvilje i forbindelse med undersøgelserne af omstændighederne ved den nederlandske statsborger Sander Thoenes' død i september 1999 og de britiske statsborgere Brian Peters' og Malcom Rennies død i 1975?

 

Vil Rådet opfordre De Forenede Nationer til at oprette et internationalt tribunal for Østtimor?

 

Vil Rådet blive part i dette internationale tribunal for Østtimor?

 


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2002-3865+0+DOC+XML+V0//DA
Application: old-lousewiesNL [Reload, Run Tests]
Framework: Wheels 1.1.8
CFML Engine: Adobe ColdFusion 9,0,2,282541
Default Data Source: dev-lousewiesNL
Active Environment: Development [Design, Testing, Maintenance, Production]
URL Rewriting: On
URL Obfuscation: Off
Plugins: None
Route: newsPost
Controller: Articles
Action: displayArticle
Key(s): indonesiens_ad_hoc-tribunaler_for_sttimor
Additional Params: page = 1
tagname = law_and_liberties
Caching Stats: misses: 0, culls: 0, hits: 4
Execution Time: 671ms (action ~671ms, view ~78ms)