/

Back to home page

Dutch Politics Law and Liberties D66

Justitie gaat eigen tegenspraak organiseren

   Thu 15/09/2005

Binnen het justitiële apparaat wordt structurele tegenspraak georganiseerd. Dat is de belangrijkste uitkomst van het kamerdebat met minister Donner over de blunders rond de rechtsgang in de Schiedammer Parkmoord. Minister Donner kwam met name D66 tegemoet, door structurele maatregelen aan te kondigen die verdere misstanden binnen het justitieapparaat aan het licht moeten brengen. Zo moet worden voorkomen dat deze zich in de toekomst herhalen. De heer Posthumus, die het harde rapport over het functioneren van politie en justitie in de zaak van de Schiedammer Parkmoord had opgesteld, wordt door Donner aangewezen om ook andere mogelijke misstanden tegen het licht te houden. Politie en justitiemensen die justitiële dwalingen vermoeden kunnen deze bij de heer Posthumus melden. Ook heeft Donner zich bereid verklaard te overwegen om naar Brits model een criminal cases review commission in te stellen. Een dergelijke commissie zou steekproefsgewijs de betrouwbaarheid van de justitieketen moeten onderzoeken. D66-kamerlid Lousewies van der Laan: ‘Juist dat steekproefsgewijze is belangrijk. Deze commissie moet geen klachtenloket worden, maar structurele weeffouten in het systeem blootleggen. Dat dit nodig is, daarvan zijn wij overtuigd na de vele missers in de zaak van de Schiedammer Parkmoord. Door op een structurele manier kritischer naar het eigen apparaat te kijken, kan een begin worden gemaakt met een cultuuromslag binnen justitie’. D66 is tevreden dat Donner onomwonden de volle verantwoordelijkheid voor de fouten op zich neemt. Van der Laan noemt het echter teleurstellend, dat de minister niet kritischer oordeelt over zijn eigen, sterk verdedigende optreden in de media kort na het naar buiten komen van de blunders in zaak van de Schiedammer Parkmoord. Verantwoordelijken D66 zou het onacceptabel vinden wanneer de mensen die direct verantwoordelijk zijn voor de ernstige fouten in de zaak van de Schiedammer Parkmoord hiervan geen gevolgen zouden ondervinden. Van der Laan: ‘De 11-jarige Maikel was een slachtoffertje dat op dusdanig brute wijze is verhoord, dat in het rapport de vraag wordt opgeworpen of hij hierdoor niet opnieuw tot slachtoffer is geworden. Dat raakt aan ieders rechtsgevoel. Het lijkt mij ondenkbaar dat dit zonder consequenties blijft voor de betrokkenen’. De Tweede Kamer en de minister van Justitie hebben echter geen bevoegdheid zich direct in het personeelsbeleid van lokale ambtenaren te mengen. Daarom doet Van der Laan een oproep aan de gemeenteraad van Rotterdam, om de korpsbeheerder op de kwestie aan te spreken.

 

 

Zie ook de debatbijdrage van Lousewies van der Laan aan het debat over de Schiedammer Parkmoord.