/

Back to home page

Dutch Politics Law and Liberties D66 Privacy

Naast taak- en gevangenisstraf ook privacystraf

   Thu 16/06/2005

Op verzoek van D66 gaat de regering onderzoeken of er naast ‘vrijheidsstraffen’ ook ‘privacystraffen’ kunnen worden opgelegd. Op die manier hopen de Democraten vooral veelplegers in het gareel te kunnen houden. Een motie van D66-kamerlid Lousewies van der Laan daartoe is vanavond aangenomen door de Tweede Kamer. Eerder stond D66 nog alleen met het voorstel. Op dit moment heeft de politie last van bepaalde privacybeschermende maatregelen. Ook als een veelpleger herhaaldelijk is veroordeeld, mag de politie bijvoorbeeld niet achterhalen bij welke hulpverleningsinstanties hij of zij onder behandeling staat. ‘Dat staat een effectiviteit aanpak enorm in de weg,’ zegt Van der Laan. ‘D66 vindt dat de regels op dit punt moeten worden aangepast. Als iemand over scheef gaat, moeten politie, justitie en hulpverleners de mogelijkheid krijgen om zo iemand ook echt het rechte pad weer op te helpen. Dat is in het belang van de samenleving, maar vaak ook in het belang van de persoon zelf’. Volgens Van der Laan is er echter nog veel meer mogelijk met privacybeperkende straffen. ‘In Engeland kunnen zedendelinquenten via een GPS-systeem in de gaten worden gehouden. Ze weten dat ze als ze opnieuw over de schreef gaan, ze ogenblikkelijk weer gepakt worden. Ook zou je zo iemand bijvoorbeeld kunnen verbieden nog in de buurt van scholen en speelplaatsen te komen’. Van der Laan ziet veel in nieuwe technische mogelijkheden om de gangen van bepaalde mensen te controleren. ‘D66 staat pal voor de privacy van mensen. Maar wie een misdrijf begaat, verspeelt bepaalde rechten. Denk aan het recht op vrijheid, dat je verliest als je tot een gevangenisstraf wordt veroordeeld. In aanvulling daarop zou justitie privacystraffen moeten kunnen opleggen, om sommige verdachten langer in de gaten te kunnen houden en te voorkomen dat ze in herhaling vallen’. D66 denkt dat er meer problemen kunnen worden opgelost met door de rechter opgelegde privacybeperkende straffen. Zo zouden winkeliers in een bepaalde regio een foto’s kunnen krijgen van in herhaling vallende winkeldieven. ’Privacystraffen kunnen een sterk preventieve werking hebben. Gevangenisstraf is niet ideaal; het cliché is dat je er slechter uitkomt dat je erin gaat. Daar zit een kern van waarheid in. Wie echter goed in de gaten wordt gehouden als hij of zij weer in de maatschappij terugkeert, heeft een enorme stimulans om op het rechte pad te blijven. Want lukt dat niet, dan weet je dat ben je er meteen weer bij’, aldus Van der Laan. Volgens D66 bieden de privacybeperkende straffen een belangrijke kans om de privacy van de samenleving als geheel te beschermen. Van der Laan: ‘Er is nu een tendens om ieders privacy een klein beetje aan te tasten om misdaad te voorkomen. Ook de privacy van mensen die niets misdaad hebben. Het is veel beter om gericht privacy te beperken van die personen die daar aanleiding toe geven. Dat is een veel effectievere manier om politie- en justitiemiddelen in te zetten’.