/

Back to home page

Dutch Politics Law and Liberties CDA VVD D66

Politie moet instaan voor lokale veiligheid

   Thu 13/10/2005

Als de centralisatie van de politie doorgaat, is er een risico dat de politie minder betrokken zal zijn bij lokale veiligheid, stelt D66. Tweede-Kamerlid Lousewies van der Laan: “Als Den Haag de prioriteiten bepaalt en je daarop afrekent, zullen agenten naar Den Haag kijken en dus met hun rug naar hun eigen wijk komen te staan. D66 wil juist dat politie en gemeente lokaal meebeslissen over de veiligheid. Hoe kun je vanuit Den Haag beslissen wat in Friesland of Maastricht de prioriteiten moeten zijn?” Indien er geen goede argumenten komen, zal D66 de plannen voor centralisatie niet steunen.

Ministers Donner (CDA) en Remkes (VVD) presenteren vrijdag in de ministerraad een voorstel om meer centrale aansturing te krijgen over de politie. D66 vraagt zich af hoe dit plan de veiligheid zal dienen. Van der Laan: “Vanzelfsprekend is een bepaalde mate van centrale sturing verstandig. Maar deze is er nu ook al via de nationale recherche met hun nadruk op terrorismebestrijding en zware criminaliteit, de prestatiecontracten, plannen voor centrale automatisering en de gezamenlijke inkoop van auto’s en de gezamenlijke politieopleiding. Wij willen ook lokale ruimte houden voor de invulling van het veiligheidsbeleid.”

D66 maakt zich zorgen over de lokale controle op de veiligheid. Als Den Haag de prioriteiten bepaalt, staan de burgemeester en de gemeenteraad buiten spel. Daarmee vergroot je de kloof tussen de politiek en de mensen om wie het gaat. D66 wil duidelijk weten wie waarvoor verantwoordelijk kan worden gehouden. “Als na een nieuwe aanslag minister Donner instructies geeft die de burgemeesters niet willen uitvoeren, omdat ze weten dat hun stad dan uit elkaar spat, wie is dan verantwoordelijk voor de gevolgen? Moet de Tweede Kamer dan gaan praten over rellen in Zwolle? Kunnen de inwoners van een gemeente niet meer lokaal aankloppen als ze het niet eens zijn met het lokale beleid?"

D66 heeft een betere oplossing voor het probleem dat de burgemeester van de grootste stad nu automatisch korpsbeheerder is en andere burgemeesters buiten spel staan: laat de burgemeesters in een politieregio onderling de korpsbeheerder kiezen. Zo zal de burgemeester die het meeste oog heeft voor de gemeenschappelijke veiligheidsbelangen deze rol gaan vervullen. Zeker als de burgemeester op termijn gekozen gaat worden, moet hij of zij lokaal verantwoording afleggen over de veiligheid in de gemeente.