/

Back to home page

D66 European Parliament Personal

Financieel eindverslag europarlementariƫr Van der Laan

   Fri 04/06/2004

Oud-europarlementariër Lousewies van der Laan presenteert vandaag het financiële eindverslag over haar mandaat in het Europees Parlement. De mede door Van der Laan geïnitieerde gedragscode voor Nederlandse europarlementariërs schrijft voor dat onkostenvergoedingen alleen gebruik mogen worden waarvoor ze zijn bedoeld. Opdat pers en publiek kunnen controleren dat alle vergoedingen correct en volgens de bepalingen in de gedragscode zijn aangewend zijn de europarlementariërs ook verplicht jaarlijks verslag uit te brengen.

De D66-eurofractie houdt zich uiteraard aan alle bepalingen die in de gedragscode zijn opgenomen. Het eindverslag van Van der Laan - die begin 2003 haar mandaat heeft opgegeven omdat zij zitting nam in de Tweede Kamer - heeft echter enige vertraging opgelopen doordat afrekeningen van diverse instanties op zich lieten wachten. Het betrof hier onder meer een terugstorting van het GAK in verband met de salariskosten van Van der Laan's assistenten. Om toch maximale transparantie te waarborgen zijn alle onderliggende stukken gedurende deze hele periode voor iedereen toegankelijk geweest.

 

Download hier het financieel eindverslag

 

Application: old-lousewiesNL [Reload, Run Tests]
Framework: Wheels 1.1.8
CFML Engine: Adobe ColdFusion 9,0,2,282541
Default Data Source: dev-lousewiesNL
Active Environment: Design [Development, Testing, Maintenance, Production]
URL Rewriting: On
URL Obfuscation: Off
Plugins: None
Route: newsPost
Controller: Articles
Action: displayArticle
Key(s): financieel_eindverslag_europarlementarier_van_der_laan
Additional Params: page = 1
tagname = personal
Caching Stats: hits: 0, culls: 0, misses: 4
Execution Time: 281ms (action ~281ms, view ~47ms)