/

Back to home page

Privacy

Biometrinen passi

   Thu 15/11/2001

Alankomaissa on hiljan otettu käyttöön uusi passi, joka tarjoa mahdollisuuden kirjata siihen 2—3 vuoden kuluttua biometristä tietoa sisältävää aineistoa, kuten sormenjäljen tai verkkokalvon skannauksen. Näin syntyy henkilöllisyystodistus, joka on nykyisiä todistuksia merkittävästi turvallisempi. Asiasta vastaava ministeri, Roger van Boxtel, on antanut ymmärtää, että hän on halukas jakamaan kyseisen pitkälle kehitetyn alankomaalaisen teknologian EU:n muiden jäsenvaltioiden kanssa.

  1. Katsooko neuvosto, että henkilöllisyystodistusten standardoiminen tai yhdenmukaistaminen Euroopassa mahdollisimman tiukkoja normeja vastaaviksi voi lisätä turvallisuutta, ilman että sen vuoksi olisi rajoitettava kansalaisten vapauksia?
  2. Onko neuvosto valmis käsittelemään tätä kysymystä joko neuvoston (oikeus- ja sisäasiat) kokouksessa tai seuraavassa Eurooppa-neuvoston kokouksessa?
  3. Onko neuvosto valmis, ottaen huomioon viimeaikaiset yritykset kehittää uusia toimenpiteitä terroristiuhan vähentämiseksi Euroopassa, antamaan etusijan tätä kysymystä koskevalle keskustelulle?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2001-3152+0+DOC+XML+V0//FI