/

Back to home page

European Parliament Privacy

Biometrisch paspoort

   Thu 15/11/2001

Nederland heeft recentelijk zijn nieuw paspoort geïntroduceerd. Dit biedt over twee of drie jaar de mogelijkheid biometrische gegevens vast te leggen, zoals bijvoorbeeld een vingerafdruk of een iriscopie. Hiermee ontstaat een identificatiebewijs dat significant veiliger is dan de huidige identiteitsbewijzen. De verantwoordelijk minister, Van Boxtel, heeft laten weten dat hij de vergevorderde Nederlandse technologie op dit gebied graag met de overige EU-lidstaten wil delen.

  1. Is de Raad van mening dat een standaardisering of hamonisering naar de hoogste standaard van de identiteitsbewijzen in Europa de veiligheid kan doen vergroten, zonder dat hiervoor burgerlijke vrijheden worden opgeofferd?
  2. Is de Raad bereid dit onderwerp op de agenda van ofwel de JBZ-raad, ofwel de volgende Europese Top te plaatsen?
  3. Is de Raad in het licht van de recente zoektocht naar nieuwe maatregelen om de terroristische dreiging in Europa te verkleinen, bereid de discussie over dit onderwerp met voorrang te behandelen?

    1. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2001-3152+0+DOC+XML+V0//NL