/

Back to home page

Privacy

Biometrisk pas

   Thu 15/11/2001

Nederlandene har for nyligt indført et nyt pas. Dette giver mulighed for inden for to til tre år at registrere biometriske data, som f.eks. fingeraftryk eller en bioscopi. Hermed skabes et identitetsbevis, der er markant sikrere end de nuværende. Den ansvarlige minister, van Boxtel, har meddelt, at han gerne vil dele den avancerede nederlandske teknologi på dette område med de øvrige EU-stater.

1. Mener Rådet ikke, at en standardisering eller harmonisering af identitetsbeviserne til højeste standard i Europa kan øge sikkerheden, uden at dette går ud over de civile rettigheder?
 
2. Er Rådet rede til at sætte dette spørgsmål på dagsordenen for den næste samling i Rådet (retlige og indre anliggender) eller for næste topmøde?
 
3. Er Rådet i lyset af den seneste søgen efter nye foranstaltninger med henblik på at reducere risiciene for terror rede til at prioritere behandling af dette spørgsmål højt?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2001-3152+0+DOC+XML+V0//DA