/

Back to home page

Europe Dutch Politics Law and Liberties CDA D66 Privacy

Verzet tegen uitholling Europese burgerrechten door VS

   Thu 27/03/2003

D66 wil van minister Donner weten of en hoe de Nederlandse regering zich heeft verzet tegen een deal die de Europese Commissie met de Amerikanen heeft gesloten. Door een interimregeling die de EU met de VS heeft getroffen, zijn persoonlijke gegevens van luchtvaartpassagiers uit Europa voortaan onbeschermd. Kamerlid Lousewies van der Laan en europarlementariër Johanna Boogerd menen dat de afspraken, die niet op democratische wijze tot stand zijn gekomen, ondubbelzinnig indruisen tegen de Europese privacyregels. Lousewies van der Laan neemt de kwestie zeer hoog op: 'Dit is heel ernstig. De democratie wordt simpelweg buitenspel gezet om de burgerrechten van de Europeanen uit te hollen'. Van der Laan heeft minister Donner om opheldering gevraagd; de minister heeft toegezegd nu snel een brief naar de kamer te sturen. Ook in het Europees Parlement verzet D66 zich tegen de deal met de Amerikanen. Europarlementariër Johanna Boogerd: 'Iedereen die Mohammed heet en een vegetarische maaltijd bestelt zit als mogelijke terrorist in het vliegtuig'. Boogerd is mede-indiener van een resolutie die de rechtmatigheid van de afspraken in twijfel trekt. Zij heeft - samen met de commissie justitie van het Europees Parlement - gedreigd de Raad voor het Europese Hof te slepen wanneer in deze kwestie niet alsnog een democratische procedure wordt gevolgd.Volgens Van der Laan zijn de afspraken al in werking getreden. 'Wie met Martinair of een andere Europese luchtvaartmaatschappij naar de VS reist, moet er nu al rekening mee houden dat informatie zoals creditcardnummers of een bestelde speciale maaltijd wordt doorgegeven aan de Amerikaanse autoriteiten. Volgens Europese regels is een dergelijke schending van de privacy niet toegestaan, maar luchtvaartmaatschappijen worden nu domweg gedwongen de Europese wet te breken'. Johanna Boogerd zegt de redenen te begrijpen waarom de Amerikanen zoveel mogelijk informatie willen. 'Maar angst is een slechte raadgever. We moeten niet ons hoofd verliezen in de strijd tegen het terrorisme en al onze burgerrechten één voor één weggeven. Daarmee creeren we problemen zonder echt iets op te lossen'.De verplichting om persoonlijke informatie door te geven geldt ook voor Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen. Maar anders dan Europeanen kunnen Amerikaanse staatsburgers zich verzetten tegen de schending van hun rechten via de US Privacy Act. Van der Laan: 'De Europese privacyregels zijn op democratische wijze tot stand gekomen en worden nu buiten de formele kanalen om uitgehold. Wat erger is: geen Nederlander kan op dit moment bij een rechter terecht om zijn gelijk te halen, want het zijn de Amerikanen die in samenspraak met de commissie de luchtvaartmaatschappijen onder druk zetten'.