/

Back to home page

Europe D66 European Parliament Strasbourg

Gevoelige Nederlaag voor Franse Straatsburg-lobby

   Wed 16/05/2001

De voorstanders van het verhuiscircus van het Europees Parlement tussen Brussel en Straatsburg hebben vandaag een gevoelige Nederlaag geleden in het Europees Parlement. Het hernieuwde verlies van de vrijdagzitting in Straatsburg is met name een bittere pil voor de Franse voorzitter van het EP, de christen-democrate Nicole Fonaine. Een jaar geleden werd de kostbare EP zitting in Straatsburg met dag bekort na een initiatief van drie Nederlandse europarlementariërs waaronder D66-fractievoorzitter Lousewies van der Laan. Naar aanleiding van dit besluit liet de Franse EP-voorzitter tegen alle conventies in weten dit besluit van haar eigen Parlement te betreuren. Zij ging nog een stap verder door het besluit deze week te negeren en in de agenda voor het jaar 2002 gewoon de vrijdagzitting weer op te nemen. Doordat een amendement van de hervormingsgezinde parlementariërs een (flinterdunne) meerderheid wist te vinden, is daar alsnog een stokje voor gestoken. Het Europees Parlement zal ook in de toekomst net als de Nederlandse Tweede Kamer geen formele vergaderingen op vrijdag houden.

Beeldvorming

Volgens Lousewies van der Laan van D66 is de bijdrage van het verhuiscircus aan het slechte imago van het Europees Parlement een gegeven om serieus te nemen: "Het verhuiscircus in een verspilling van geld en energie en bovendien slecht voor het milieu. Het is het symbool van een Europa gebaseerd op beperkte nationale belangen in plaats van op het grotere gemeenschappelijke belang. Dat ondermijnt het publieke draagvlak voor zowel de Europese integratie als voor de versterking van de democratische controle op wat er in Europa gebeurt."

Het Europees Parlement komt per maand niet meer dan vier dagen bij elkaar in Straatsburg. Voor die nog geen 50 dagen per jaar is een nieuw Parlementsgebouw opgetrokken dat meer dan een miljard gulden heeft gekost, de kosten van de maandelijkse verhuizing niet meegerekend. De afschaffing van de vrijdag bespaart de Europese belastingbetalers zeker een miljoen gulden op jaarbasis. Volgens Van der Laan is dat een goed begin, maar niet voldoende: "Het principiële punt blijft staan. Het Parlement moet het hart zijn van de democratie en hoort dáár te zitten waar de macht zit: in Brussel."

Franse lobby

Het is met name trots en het Franse economische belang dat de sessies in Straatsburg in stand houdt. In dat licht wordt ook de afschaffing van de vrijdag bekeken, niet in de laatste plaats door de Fransen zelf. Na de afschaffing van de vrijdag een jaar geleden liet de Franse regering weten getergd te zijn door dit besluit. Deze week deed de christen-democratische burgemeester van de stad Straatsburg een beroep op haar geestverwanten in het Europees Parlement om de vrijdag alsnog terug te brengen op de agenda, iets waar voorzitter Fontaine maar vast op vooruit liep. "Dit soort gesjacher is een voorzitter van het Europees Parlement onwaardig. Ik ben best bereid ook naar het Franse belang te kijken, bijvoorbeeld door de stad Straatsburg een Europese Universiteit te gunnen. Maar op deze manier wordt er natuurlijk nooit een oplossing gevonden."

Begin deze week, enkele dagen voor de stemming over de vrijdag, ontvingen alle europarlementariërs twee alleraardigste brieven van de burgemeester van Straatsburg. In de eerste brief werd gevraagd welke wensen de parlementariërs nog hadden om hun verblijf in Straatsburg zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. In de andere brief meldde de burgemeester dat de europarlementariërs voortaan gratis gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer in en rond Straatsburg. Lousewies van der Laan is niet onder de indruk: "Het is een nogal doorzichtige lobby. Het lijkt er daardoor wel op alsof ook Frankrijk begrijpt dat er geen draagvlak bestaat voor het verhuiscircus. Als het afschaffen van de vrijdag alleen al aan dat inzicht heeft bijgedragen, was onze inspanning de moeite waard." [klik hier voor de brieven van de burgemeester van Straatsburg (PDF-formaat)]

Drogredenering

Volgens Fontaine was herinvoering van de vrijdag onvermijdelijk, vanwege de almaar stijgende werkdruk. Van der Laan ontkent die werkdruk niet, maar heeft een andere remedie: "Europarlementariërs zijn ontzettend veel tijd kwijt met het permanent verhuizen. Als het Fontaine echt om de werkdruk gaat, kan ze beter krachtig pleiten alleen nog in Brussel te vergaderen."

Dreigementen

De drie parlementariërs die vorig jaar verantwoordelijk waren voor de afschaffing van de vrijdag zijn naast Lousewies van der Laan de Nederlanders Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) en Michiel van Hulten (PvdA). Zij hebben zich onlangs samen met hervormingsgezinde europarlementariërs uit andere lidstaten verenigd in de Committee for Parliamentary Reform. Toen het er even naar uitzag dat de vrijdag weer terug zou komen op de agenda, hebben zij gedreigd met nieuwe acties. Op internet zouden zij bijhouden welke parlementariërs voor de vrijdag stemden maar niet op de vergadering komen opdagen. Speciale aandacht zou daarbij worden besteed aan die parlementariërs die wel het register tekenen om hun dagvergoeding te incasseren, maar die vervolgens niet aan de stemmingen deelnemen.

Bezoek Tweede Kamer

EP-voorzitter Fontaine en vice-voorzitter Jan-Kees Wiebenga (VVD) brengen deze week een bezoek aan Nederland, waarbij zij onder meer met vertegenwoordigers van de Tweede Kamer zullen spreken. Van der Laan hoopt dat de Tweede Kamerleden hierbij ondubbelzinnig duidelijk zullen maken hoe zij over Straatsburg denken: "De Tweede Kamer heeft zich meermalen in grote meerderheid uitgesproken voor de afschaffing van het verhuiscircus. Dat is natuurlijk mooi, maar hier is een kans om de argumenten onder de aandacht te brengen waar dat echt zinvol is". Van der Laan kondigt aan binnenkort zelf met nieuwe initiatieven te komen tegen Straatsburg: "Dat we de vrijdag hebben afgeschaft is mooi, maar het gaat er natuurlijk omdat we van het hele verhuiscircus afkomen".