/

Back to home page

Democracy around the World Education United World College

Je kunt de wereld veranderen als je zélf actie onderneemt

   Wed 10/02/2010

Lousewies van der Laan is voorzitter van United World Colleges [UWC] Nederland: een internationale educatieve organisatie die zich inzet voor vrede en duurzaamheid. Deelnemers volgen de laatste twee jaar van hun middelbare school op een United World College in het buitenland. UWC heeft dertien scholen over de hele wereld, waarvan er sinds 2009 één in Maastricht staat. Zelf ging Lousewies als middelbare scholier ook dit avontuur aan: “Het zijn de twee meest inspirerende jaren van mijn leven. Ik heb daar onder andere geleerd dat generaliseren over groepen mensen helemaal geen zin heeft.”

Dit interview is eerder verschenen in Vives...

1. UWC zet zich in voor vrede en duurzaamheid, op welke manier levert de organisatie hier een bijdrage aan?

UWC zet zich in voor vrede en duurzaamheid, op welke manier levert de organisatie hier een bijdrage aan? “Het is lastig om vreedzaam met elkaar om te gaan als je elkaar niet kent. Confl icten ontstaan vaak vanuit wantrouwen en onbekendheid met andere culturen, religies en regio’s. Als je mensen kent uit andere culturen, ontdek je ook wat gemeenschappelijkheden zijn. Dat heb ik zelf meegemaakt tijdens mijn deelname aan het UWC. Het is inmiddels alweer zo’n 25 jaar geleden, maar die ervaring draag ik nog steeds met mij mee. We waren daar met mensen uit 76 verschillende landen. Als er nu iets gebeurt in een ander deel van de wereld, kijk ik daar heel anders tegenaan. Een revolutie in Nepal en overstromingen in Bangladesh krijgen ineens een heel andere betekenis als je daar mensen kent. Hoe zou het met mijn oud-klasgenootje zijn vraag ik me dan af. Als je vrienden hebt in andere landen en andere culturen, wordt generaliseren erg moeilijk. Tijdens mijn tijd op het UWC waren we met vier Nederlanders. Vier totaal verschillende personen. Ons alle vier in hetzelfde hokje duwen en zeggen zo zijn Nederlanders was onmogelijk. Ik heb in ieder geval geleerd dat generaliseren eigenlijk helemaal geen zin heeft en dat je met heel verschillende mensen juist veel kunt bereiken.”

2. Wie kan er deelnemen aan UWC?

“Per jaar kunnen er ongeveer twintig Nederlandse leerlingen meedoen. Zij worden geselecteerd uit een groot aantal aanmeldingen. Dit jaar waren het er zo’n honderddertig. In de eerste plaats selecteren de leerlingen zichzelf natuurlijk ook. Je moet vrij avontuurlijk ingesteld zijn om hieraan mee te doen. Je motivatie en instelling tellen zwaar mee in de selectie. Daarnaast moet je ook goede cijfers hebben. Het kan niet zo zijn dat je naar het buitenland gaat en alleen maar bezig bent met keihard studeren om na twee jaar je internationaal baccalaureaat diploma te halen. Er zijn zo veel andere activiteiten waar leerlingen zich tijdens deze twee jaren mee bezig houden. Dit jaar is er een United World College in Maastricht geopend. Dat is echt een aanwinst voor Nederland. Het betekent ook dat er volgend jaar weer vijf Nederlanders meer kunnen deelnemen aan het programma."

3. Naast lessen staan er ook fysieke activiteiten en maatschappelijke stages op het programma. Wat is het doel hiervan?

“Een onderdeel van de fi losofi e van UWC is dat leerlingen niet alleen maar bezig zijn met leren, maar ook iets terugdoen voor de samenleving. Creativity, Action and Service noemen we dat. We gaan ervan uit dat leerlingen het leuk vinden om een paar keer per week iets te doen voor de samenleving. Denk aan het leren zwemmen aan gehandicapte kinderen, onderdeel uitmaken van de reddingsbrigade of meewerken in een project voor aidswezen. Ik zat zelf in Amerika op school en wij mochten een nieuw project opzetten. Daarin knapten we lokale hotsprings op, zodat buurtbewoners deze weer konden gebruiken. We zorgden dat de waterkwaliteit goed was en waren ook echt fysiek bezig om kleedhokjes en banken te verbeteren. Zo kon iedereen gratis van deze prachtplek blijven genieten. De kernkracht van dit soort maatschappelijke stages is dat jongeren gaan inzien dat je de wereld kunt veranderen als je zelf actie onderneemt. Het vergroot de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel. We willen dat deze jongeren zich bewust worden van hun eigen kracht en de handen uit de mouwen steken. Dit soort doeners zijn belangrijk, want je weet hoe het gaat in de wereld. Als één of twee mensen actie ondernemen, wordt er iets in gang gezet en kan er iets bereikt worden. Ik houd er erg van als mensen eigen initiatief tonen en zelf iets ondernemen. Dat is effectiever dan gaan zitten wachten op de overheid of anderen.”

4. Missen de scholieren door al die extra activiteiten niet een deel van de kennis die ze op een normale middelbare school wel zouden opdoen?

“Nee, het internationaal baccalaureaat is van zeer hoog niveau en wordt door bijna alle universiteiten wereldwijd erkend. De leerlingen missen niets, sterker nog, je merkt dat ze juist een voorsprong hebben. UWC biedt zo veel extra’s. Je persoonlijke ontwikkeling gaat met een enorme sprong vooruit. Ze leren leiding geven, goed communiceren en confl icten oplossen. Er is veel meer in de wereld dan enkel goede cijfers.”

5. UWC is er voor veelbelovende leerlingen. Vind je niet dat alle leerlingen, getalenteerd en minder getalenteerd in aanmerking zouden moeten komen voor een dergelijke ervaring?

“Wij willen heel graag meer jongeren een kans geven. Natuurlijk hanteren we ook kwaliteitseisen, want we willen graag dat het een positieve ervaring wordt zowel voor de jongeren als voor de scholen. Of iemand het kan betalen speelt geen rol. We krijgen sponsorgelden van waaruit beurzen naar behoefte betaald worden. Hoe meer sponsoren per jaar, hoe meer leerlingen mee kunnen. Een van de activiteiten die we in Nederland ondernemen om nog meer jongeren te kunnen bereiken, is het jaarlijkse Youth Leadership Summit. Gedurende twee weken zijn zestig leerlingen van allerlei schooltypen en uit alle delen van Nederland en de Antillen dan bij elkaar om te laten zien dat integratie helemaal geen probleem hoeft te zijn. Ze volgen workshops, hebben excursies en ze ervaren dat er zelfs binnen een klein land als Nederland ontzettend grote verschillen bestaan. Vervolgens krijgen ze de ruimte om bruggen te bouwen en hun ideeën uit te voeren.”

6. Bij de beursuitreiking op 9 juni 2009 heeft staatssecretaris Van Bijsterveldt van onderwijs gezegd graag hulp van UWC te krijgen bij de invoering van onderwijsstages. Hoe gaan jullie dat invullen?

“Het zou geweldig zijn als wij onze ervaring kunnen delen door op scholen te vertellen over de invulling van maatschappelijke stages. We kunnen veel voorbeelden en tips geven, maar er bestaat niet één sjabloon dat elke school moet toepassen. Het is juist mooi als elke school bedenkt welke bijdrage zij specifi ek kan leveren. Een school met fantastische sportaccommodatie of veel buitenruimte kan daar iets mee doen en een school in het centrum van een grote stad richt zich misschien eerder op het multiculturele aspect. Het is leuk als de leerlingen zelf veel ruimte krijgen, zodat zij hun eigen ideeën en energie kunnen inzetten en ervaren dat ze daarmee een verschil kunnen maken. Hoe we het delen van kennis en ervaring in de praktijk vorm gaan geven, moet nog worden uitgedacht. Vrijwilligers en oudleerlingen zouden hierbij een grote rol kunnen spelen.”

7. Zouden leerkrachten en decanen hun leerlingen meer moeten stimuleren om in te schrijven voor deelname aan UWC?

“Absoluut! Veel middelbare scholieren weten niet van het bestaan van UWC. We werken dan ook hard aan de naamsbekendheid. Een goede decaan kent de leerlingen en weet wie betrokkenheid toont, wie er acties organiseert of bijvoorbeeld handtekeningen verzamelt om iets te bereiken. Deze talenten kunnen zij opsporen en vragen of UWC iets voor hen is. Verder kunnen scholen oud-leerlingen van UWC uitnodigen. Zij houden dan een praatje en dat is de beste manier om leerlingen enthousiast te krijgen. Wij willen dolgraag meer en gevarieerde aanmeldingen krijgen, zodat iedere bevlogen leerling een kans krijgt om dit mee te maken!”