/

Back to home page

Dutch Politics VVD D66

Ayaan alsnog naturaliseren

   Tue 16/05/2006

Vandaag heeft Lousewies van der Laan, fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer, de volgende verklaring uitgegeven naar aanleiding van het vertrek van haar collega Ayaan Hirshi Ali uit de Tweede Kamer en uit Nederland:

 

De nu ontstane discussie over het Nederlanderschap van Ayaan Hirsi Ali roept bij D66 een aantal vragen op van juridische aard, maar vooral ook een aantal vragen die het strikte juridische en individuele belang van de zaak ontstijgen. Het is evident dat Ayaan Hirsi Ali in een uniek situatie verkeert en dat haar zaak, vanwege haar lidmaatschap van de Tweede Kamer, staatsrechtelijke implicaties heeft. Voor D66 geldt daarbij, dat wij er altijd voor pleiten om in alle gevallen coulant om te gaan met asielzoekers die met goede redenen in eerste instantie niet de volledige waarheid vertellen over hun vlucht, of die redenen nou zijn gelegen in angst of schaamte of een andere begrijpelijke reden. Hoe verder ook over haar ideeën en aanpak mag worden gedacht: Ayaan Hirsi Ali heeft grote verdiensten gehad voor het vaak moeilijke integratiedebat in Nederland. Haar maatschappelijke strijd heeft bovendien grote consequenties gehad voor haar persoonlijk leven en veiligheid. Haar politieke rol in Nederland is nu uitgespeeld; niet omdat haar opvattingen zijn bestreden, maar haar persoon. D66 vindt het onbegrijpelijk dat Nederland er niet in slaagt om een bedreigde en om het vrije woord vervolgde vrouw een veilig huis te bieden. Wij vinden het verschrikkelijk dat Ayaan op deze manier het land zal verlaten. Maar het ergste is misschien nog wel, dat de meeste Nederlanders dat nog prima lijken te vinden ook. Deze kwestie zal de goede naam van Nederland in het buitenland - als vrijhaven voor vrijdenkers - helaas schaden. De minister zegt zich aan de regels te willen houden. Maar een bestuurder dient de regels toe te passen met barmhartigheid, menselijkheid, en in redelijkheid. De snelheid waarmee deze beslissing is genomen, de hardheid van de sanctie en de manier waarop aan de staatsrechterlijke implicatie voorbij is gegaan roept bij de fractie van D66 grote vragen op. D66 zal er bij minister Verdonk op aandringen om over te gaan tot een snelle nieuwe naturalisatie van Ayaan Hirsi Magan. Ten minste vragen wij de regering te garanderen dat alle zekerheden, zoals persoonsbescherming, geboden blijven tot en met de allerlaatste dag dat zij verkiest in Nederland te blijven. Bij dat alles betreuren wij het vertrek van Ayaan Hirsi Ali als een bijzonder, uitgesproken en moedig Kamerlid en als een fijne collega.